Lad os nu lære af corona-krisen - også i det offentlige

Coronaen har givet både virksomheder og den offentlige sektor værdifuld læring om blandt andet hjemmearbejde og digitale møder. Det skal selvfølgelig bruges til at skabe mere værdi – blandt andet i beskæftigelsesindsatsen, hvor det ikke giver mening fortsat at tvinge de ledige til fysiske samtaler i jobcentre og a-kasser.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten og på Finans.dk den 10. juni 2020.

10. juni 2020

oekonomi

Næsten 50.000 mennesker har allerede mistet deres job i Danmark under corona-krisen, og det tal vil efter al sandsynlighed stige yderligere, når Folketinget begynder at udfase hjælpepakkerne med lønkompensation. Lederne har gennemført en undersøgelse i vores medlemspanel, hvor næsten en tredjedel sagde, at de forventede at måtte afskedige medarbejdere, når hjælpepakkerne udløb. Dertil kommer oven i købet, at de nuværende ledighedstal ikke omfatter en del funktionærer med længere opsigelse, som stadig får deres løn.

Det betyder, at rigtig mange mennesker pludselig står arbejdsløse, og for både de ledige, virksomhederne og samfundsøkonomiens skyld er det helt afgørende, at beskæftigelsessystemet står til rådighed med den bedste og mest effektive hjælp til at finde et hurtigt og rigtigt match mellem den ledige og en ny arbejdsgiver. Derfor skal jobcentrene og a-kasserne selvfølgelig bruge deres ressourcer på den rigtige måde, og her kan vi lære af erfaringerne fra corona-krisen.

 

Vi mener, at Folketinget ikke bare bør gå tilbage til de ”gammeldags” regler for samtaler, hvor de ledige er forpligtet til at møde fysisk op.

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne

Her besluttede beskæftigelsesministeren at suspendere beskæftigelsesindsatsen for at mindske risikoen for corona-smitte. Det betød blandt andet, at de obligatoriske såkaldte cv-samtaler med nyledige – hvor de fysisk skulle møde op til en samtale med en rådgiver i a-kassen eller jobcentret – blev droppet. I Ledernes A-kasse besluttede vi dog, at vi stadig ville tilbyde vores nyledige medlemmer en samtale, men bare over telefonen i stedet. Og det har været en øjenåbner for os. Næsten 9 ud af 10 medlemmer takkede ja til samtalen, selv om den var frivillig, og hele 98 procent sagde efterfølgende, at de havde været tilfredse med samtalen. Vi er heldigvis vant til høj tilfredshed, men det er alligevel et par procentpoint højere end for de normale fysiske samtaler.

Derfor mener vi, at Folketinget ikke bare bør gå tilbage til de ”gammeldags” regler for samtaler, hvor de ledige er forpligtet til at møde fysisk op. A-kasser, jobcentre og for den sags skyld de ledige kan bruge deres tid og ressourcer langt mere effektivt, hvis samtalerne må gennemføres digitalt eller telefonisk, medmindre de ledige selv eller jobcenter/a-kasse vurderer, at der er særlig grund til et fysisk møde. Mange af de nyledige er heldigvis forholdsvis ressourcestærke personer med mange års joberfaring, som ikke har brug for et fysisk møde, og så kan medarbejderne i jobcentret og a-kassen bruge deres tid bedre på at gøre en ekstra indsats for de ledige, som er i størst risiko for at havne i langtidsledighed. Dertil kommer, at vi alle gør klimaet en tjeneste, hvis vi ikke bruger unødig tid på transport.

Det gælder på mange områder, at corona-krisen – hvor ubehagelig den end er og har været – også har givet værdifuld erfaring. Det gælder ikke mindst om hjemmearbejde og digitale møder, som generelt har fungeret langt bedre, end de fleste havde forestillet sig. Det har mange virksomheder allerede taget til sig, og det bør det offentlige selvfølgelig også gøre. Derfor bør Folketinget straks sætte strøm til beskæftigelsesindsatsen ved at droppe de obligatoriske fysiske samtaler.

Kontaktoplysninger

soeren_web
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
some_bodil3
Bodil Nordestgaard Ismiris
Administrerende direktør
Mobil: 2363 2941
E-mail: bni@lederne.dk