Kvinders lange barsel kan blive ved i generationer

Et gammelt ordsprog siger, at æblet ikke falder langt fra stammen. Og det gælder åbenbart også, når det handler om, hvordan mødre agerer, når de får børn.

Af Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne, bragt i Berlingske den 7. december.

07. december 2019

Danske forskere har i hvert fald fundet frem til, at der er en klar sammenhæng mellem, hvordan den nuværende generation af kvinder arbejder og holder barsel, når de får børn, og hvordan deres egne mødre i sin tid gjorde.

Arbejdede moren relativt meget, da datteren var lille, vil datteren kopiere morens adfærd, når hun selv får børn. Og omvendt vil kvinder, hvis mødre var meget hjemme, da de var små, oftere vælge samme mønster. Kæder vi det sammen med de nuværende mønstre for mødres barselsvaner, kan det godt give mig dybe panderynker.

Lederne har derfor en klar opfordring til Christiansborg om at ændre i reglerne for barselsorlov så hurtigt som muligt. Vores forslag er at dele barselsdagpengene ligeligt mellem forældrene 

Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne

Tallene viser jo, at danske mødre tager langt den største del af barselsorloven. Mens kvinderne i gennemsnit holder næsten 300 dages orlov sammen med deres barn, tager mændene i runde tal kun 30 dage. Samtidig er kvinderne generelt færre timer på job end mænd. Til gengæld bruger de betydeligt mere tid på opgaver i hjemmet end mændene, og de tager flere af børnenes sygedage. Selv om der har været flere tiltag – for eksempel Aktion Fars Orlov – for at påvirke danske forældres mønstre i forhold til barsel, har det ikke for alvor battet noget.

Nogle vil nok mene, at det er helt uproblematisk, men det er jeg absolut ikke enig i. For hvis vi fremskriver konsekvenserne af de nuværende mønstre vil nutidens mødre måske inspirere endnu flere døtre til at tage lange barsler, arbejde færre timer og fortsætte med at tage det største ansvar i hjemmet.

Udfordringen med at ændre barselsvanerne hos familierne kan derfor være meget større end først antaget.

Mange taber, hvis den udvikling fortsætter. Det er dels børnene, som ikke er så meget sammen med deres fædre, og fædrene, som ikke er så meget sammen med deres børn. Men taberne er ikke mindst ledere på landets virksomheder, som er dybt afhængige af at kunne rekruttere de dygtigste talenter, ikke mindst som chefkolleger. Og hvis kvinderne ikke er lige så meget på jobbet som mændene, får vi ikke alle talenter nok i spil. I sidste ende betyder det også, at det danske erhvervsliv får sværere ved at klare sig i den internationale konkurrence, og vi får sværere ved at fastholde det økonomiske fundament for velfærdssamfundet

LÆS OGSÅ: Reformer luner i både gode og dårlige tider

Lederne har derfor en klar opfordring til Christiansborg om at sende et tydeligt signal til mødre og fædre ved at ændre i reglerne for barselsorlov så hurtigt som muligt. Vores forslag er at dele barselsdagpengene ligeligt mellem forældrene. I dag kan forældrene fordele 32 ugers barsel frit mellem sig i den såkaldte forældreorlovsperiode. Og det, der sker i praksis, er reelt, at kvinderne tager langt den største del af forældreorloven.

Det vil have en effekt at ændre i barselsdagpengene. Det vil gøre barsel mere attraktivt for fædrene og vil dermed også få mødrene tidligere tilbage på arbejdsmarkedet. Lige nu skal regeringen implementere nye EU-regler omkring barselsorlov og barselsdagpenge. Men der er sådan set ingen grund til at vente med at tage det fulde skridt og dele barselsdagpengene ligeligt mellem forældrene.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk