Kvinder og mænd skal af med kønsbrillerne, når de vælger uddannelse

DI og Lederne glæder sig over, at regeringen og støttepartierne nedsætter en ekspertgruppe, som skal komme med bud på, hvordan vi kan få gjort op med de meget kønsskæve uddannelsesvalg i Danmark. Talentmassen er langt bedre udnyttet, hvis vi lykkes med at nedbryde de gængse ”mandefag” og ”kvindefag”.

22. juni 2021

- Af Mette Fjord Sørensen, underdirektør i DI, og Berit Toft Fihl, chef for public affairs i Lederne. Bragt på Altinget.dk den 22. juni 2021.  

Kvinder bliver tandklinikassistenter, frisører eller biologer, mens mænd bliver elektrikere, murere eller ingeniører. Og nej, det er desværre ikke et uddannelsesbillede fra 1950’erne, men det meget klare billede i dagens Danmark, hvor kvinder desværre kun udgør et par procent af elektriker-eleverne, og mændene er lige så dårligt repræsenteret på tandklinikassistent-uddannelsen. Det betyder, at Danmark også i international sammenligning er et af de lande, hvor den kønsmæssige skævhed i uddannelsesvalget er størst.

I princippet kan man måske sige, at det er ligegyldigt, hvilket køn eleverne på de enkelte uddannelser har, så længe de afspejler den brede befolkning af både mænd og kvinder. Og som det er nu, er det desværre ikke tilfældet. Ved at få gjort op med det kønsstereotype uddannelsesvalg, er det muligt at skabe miljøer med mere diversitet på både uddannelser og arbejdspladser, men også at sikre, at hele talentmassen kommer i spil til gavn for danske virksomheder og offentlige arbejdspladser. 

 

Danmark er et af de lande, hvor den kønsmæssige skævhed i uddannelsesvalget er størst.

Mette Fjord Sørensen, underdirektør i DI, og Berit Toft Fihl, chef for public affairs i Lederne

Det er vigtigt, at køn ikke afgør ens uddannelsesvalg. Derfor er det vigtigt at sikre, at mænd med interesse og talent for omsorgsfaget i højere grad søger ind på SOSU-uddannelserne, ligesom det er vigtigt, at kvinder i højere grad søger mod STEM-uddannelserne. Vi har brug for dygtige medarbejdere til at pleje det stigende antal ældre i de kommende år, som afspejler alle køn. Og vi har brug for dygtige talenter uanset køn til at bidrage til danske virksomheders teknologiske kvantespring for eksempel inden for den grønne omstilling. Det handler eksempelvis om at sikre flere kvinder på de tekniske og it-faglige uddannelser og på ingeniøruddannelserne.

De meget kønsopdelte uddannelser betyder i dag, at oplagte talenter ser bort fra bestemte uddannelser, fordi et uddannelses- eller studiemiljø, hvor det ene køn er i klart overtal ikke tiltaler dem. Og samtidig ser vi desværre, at de få mænd eller kvinder, som søger ind på en uddannelse, hvor det andet køn er i klart overtal, er langt mere tilbøjelige til at falde fra undervejs på uddannelsen. 

De meget kønsopdelte uddannelser betyder i dag, at oplagte talenter ser bort fra bestemte uddannelser, fordi et uddannelses- eller studiemiljø, hvor det ene køn er i klart overtal ikke tiltaler dem

Mette Fjord Sørensen, underdirektør i DI, og Berit Toft Fihl, chef for public affairs i Lederne

Som arbejdsgivere, ledere og samfund har vi en meget klar interesse i, at de unge primært vælger uddannelse baseret på deres talent og lyst – og ikke lader sig diktere af bestemte kønsnormer. Ved at få brudt med det kønsstereotypiske uddannelsesvalg kan vi desuden styrke pipelinen af medarbejdere til den private sektor, hvor blot en tredjedel af medarbejderne i dag er kvinder. Dermed styrkes også rekrutteringsgrundlaget til at få flere kvinder i ledelse i de private virksomheder. Den forholdsmæssige lave andel af kvinder på lederposter i dag betyder jo desværre, at vi ikke udnytter den danske talentmasse godt nok – og det har vi som et lille land ganske enkelt ikke råd til i den internationale konkurrence på længere sigt.

Med nedsættelsen af en ekspertgruppe, som skal levere konkrete anbefalinger til, hvordan vi får skabt en bedre kønsbalance på alle uddannelser, har regeringen og støttepartierne igangsat et vigtigt, men svært arbejde. Et quick-fix ligger ikke lige for, og derfor er det et rigtig godt og tiltrængt initiativ, og DI og Lederne bidrager meget gerne med vores input og bud på løsninger.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk