Kulturændring skal sparke sexchikane ud af danske arbejdspladser

Ledelsen skal gå foran for at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor sexchikane og krænkelser er helt uacceptabelt, og hvor det altid er ok for den enkelte at sige fra. Derudover bør godtgørelsen til ofre for sexchikane hæves, mener Ledernes administrerende direktør forud for det første trepartsmøde om sexchikane i dag.

17. december 2020

- Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt på Altinget den 17. december 2020.

Sexchikane er et uvæsen, som ikke hører hjemme på danske arbejdspladser. Og vi skylder de mange modige kvinder, som i de seneste måneder er stået frem med personlige erfaringer om sexchikane og krænkelser, en meget alvorlig og grundig indsats for at komme det til livs. Derfor er det også meget positivt, at beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard har indkaldt til trepartsdrøftelser, hvor det første møde holdes i dag, torsdag den 17. december.

Lederne kommer til mødet med den klare holdning, at vores mere end 110.000 medlemmer som ledere på danske arbejdspladser har et meget stort ansvar for at skabe en chikanefri kultur, hvor der er nultolerance over for sexchikane.

Lederne skal ud af døren

Derfor gør Lederne som organisation også meget for at klæde medlemmerne på. Vi har blandt andet givet alle medlemmer adgang til konkrete råd og værktøjer, og efter nytår lancerer vi gratis online-kurser til alle ledere med hjælp til, hvordan de bedst kan forebygge og håndtere sexchikane.

Det er ikke godt nok, at ledelsens dør "altid er åben" for henvendelser fra ansatte. Nej, topledelsen skal gå "ud ad døren" og sende meget klare og tydelige signaler ud i organisationen om, at sexchikane er no go.

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne.

Ledelsen – og ikke mindst topledelsen – spiller en absolut nøglerolle for at sikre en sund og ordentlig kultur på arbejdspladsen, hvor det altid er ok for den enkelte at sige fra, hvis ens grænser bliver overtrådt. Og det er ikke godt nok, at ledelsens dør "altid er åben" for henvendelser fra ansatte. Nej, topledelsen skal gå "ud ad døren" og sende meget klare og tydelige signaler ud i organisationen om, at sexchikane er no go og gøre det nemt og klart for medarbejderne, hvordan og hvem de kan gå til, hvis de oplever krænkelser.

Parterne bør stå last og brast

Kulturændringen skal bæres igennem med lederne som frontløbere, men i et tæt samarbejde med medarbejderrepræsentanterne på arbejdspladserne. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter spiller en vigtig rolle som kulturbærere og ikke mindst for tidligt at gøre ledelsen opmærksom på, hvis der er optræk til en dårlig kultur eller konkrete krænkelser i hjørner af organisationen. Med andre ord skal den danske model vise sit værd lokalt ude på arbejdspladserne ligesom ved det centrale forhandlingsbord.

Vi tror og håber, at trepartsdrøftelserne først og fremmest vil sende et meget klart og kraftigt signal om, at regeringen og arbejdsmarkedets parter står last og brast i kampen mod sexchikane. Og derudover håber vi i Lederne, at man blandt andet kan enes om en betydelig stigning i godtgørelsen til ofrene for sexchikane.

Det vil sende et klart signal til de krænkede om, at sexchikane tages dybt alvorligt, og at de skal klage. Samtidig vil det sende et klart signal til alle virksomheder om, at de skal have klare retningslinjer og tage lokale initiativer på arbejdspladsen for at forebygge sexchikane.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk