Krisen kan åbne nye digitale muligheder

Corona-krisen er barsk og dybt alvorlig på alle måder, men store kriser åbner også altid for læring og nye måder at gøre tingene på. Denne krise kan ikke mindst åbne for nye digitale muligheder og arbejdsformer, fordi tusindvis af danskere har arbejdet digitalt som aldrig før.


Af Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadm. direktør i Lederne. Klummen blev bragt på Finans.dk den 1. april 2020.

01. april 2020

Lige her og nu kan det virkelig være svært at få øje på lyspunkterne under denne krise, som ikke bare rammer vores land meget hårdt sundhedsmæssigt, men også sender chokbølger gennem det meste af erhvervslivet og økonomien i det hele taget. Men andre store kriser gennem tiden har lært os, at de også altid giver læring og åbner vores øjne for nye muligheder. Og det vil også gælde denne krise, selv om vi naturligvis alle ville ønske, at corona-virus og dens triste følger aldrig nogensinde havde ramt verden.

Krisen tvinger os alle til at tænke nyt, og det gælder ikke bare i forhold til digitale møder. Vi er på mange områder nødt til at køre i lavere gear eller slet ikke køre i denne tid, og det kan også give tid og rum til at tænke nyt.

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadm. direktør i Lederne

Den delvise nedlukning af Danmark har fra den ene dag til den anden kastet os ud i et kolossalt digitalt eksperiment. Der er naturligvis blevet holdt digitale møder, og nogle undervisere har også undervist virtuelt, før coronaen ramte os, og statsminister Mette Frederiksen meddelte, at alle undervisningsinstitutioner blev lukket ned og opfordrede flest muligt til at arbejde hjemmefra. Men det er det rene ingenting i forhold til, hvordan vi i de seneste uger over en bred kam har holdt digitale møder, haft virtuel undervisning og på en række andre måder kastet os ud i teknologiens lyksaligheder. Rigtig mange danskere har i den periode gjort sig erfaringer med digitale platforme og muligheder, som de måske nok havde hørt lidt om og tænkt, at de skulle prøve på et tidspunkt, men aldrig for alvor var kommet i gang med at bruge.

LÆS OGSÅ: Lønkompensation bør matche arbejdsmarkedet bedre

Når samfundet på et tidspunkt bliver åbnet igen, og vi alle kan vende tilbage til vores faste arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, vil vi jo tage de digitale erfaringer med os. Ikke sådan at forstå, at hjemmearbejde og digitale møder vil blive normen fremover. Men læringen i forhold til, hvad der virker godt og effektivt, kan blive en væsentlig driver for at styrke digitaliseringen i det danske samfund og derigennem skabe nye og mere effektive løsninger, produkter og arbejdsprocedurer.

Krisen tvinger os alle til at tænke nyt, og det gælder ikke bare i forhold til digitale møder. Vi er på mange områder nødt til at køre i lavere gear eller slet ikke køre i denne tid, og det kan også give tid og rum til at tænke nyt. Det gælder eksempelvis i forhold til udvikling af nye produkter og teknologiske løsninger, som gør vores samfund mindre sårbart over for nye virusinfektioner i fremtiden. Eller vi har mulighed for at tænke nyt i forhold til, hvordan virksomheden kan omstille sig til at producere endnu mere bæredygtigt end hidtil.

Den delvise nedlukning af samfundet betyder selvfølgelig også, at vi samlet set bruger væsentligt færre ressourcer og belaster klimaet mindre end tidligere. Og det kan vi også lære af. Danske virksomheder skal naturligvis stadig flyve og køre bil, men måske har nedlukningen faktisk lært os, at en række ting lige så vel kan løses digitalt – også når vi er ude af krisen. Hvorfor eksempelvis bruge dyrebar tid og belaste klimaet med en lang flyvetur, hvis mødet lige så vel kunne være holdt på Skype? På den led kan corona-krisen måske på længere sigt bidrage til en mere digital og bæredygtig verden.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

some_bodil2Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.