Kortere arbejdsuge kan give mening for nogle – men skal ikke tvinges igennem

En firedages arbejdsuge kan fungere nogle steder, men det er helt afgørende at slå fast, at det skal være op til ledelserne på de enkelte arbejdspladser at afgøre, om en firedages uge er noget, der skal prøves af.

13. juli 2021

- Af Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne. Bragt i Børsen den 13. juli 2021.

I de senere år har flere danske arbejdspladser – både i den private og offentlige sektor – eksperimenteret med at skære den normale arbejdsuge ned fra fem til fire dage. Og forleden blev der udgivet en rapport om et lignende forsøg i Island, hvor erfaringerne på en række parametre har været positive. Som Danmarks største lederorganisation hilser vi det fra Ledernes side altid meget velkomment, når ledere afprøver nye arbejdsformer, som eventuelt kan fremme produktiviteten og/eller trivslen på arbejdspladsen. Det kan muligvis gavne den enkelte virksomhed, og måske kan andre ledere også lære af det. Derfor ser vi også med interesse på forsøgene med en firedages arbejdsuge.

MEN det er helt afgørende at slå fast, at det skal være op til ledelsen på den enkelte virksomhed eller institution at afgøre, om en firedages uge er noget, man finder interessant og ønsker at prøve af. Og hvis man gør det, skal man naturligvis følge spillereglerne i den danske model på arbejdsmarkedet i forhold til dialog og eventuelle aftaler med medarbejderne. Derfor tager vi i Lederne skarpt afstand fra Enhedslistens forslag om fra Folketingets side at gennemtvinge et forsøg med firedages arbejdsuge i en lang række kommuner. Her lægger partiet op til at blande sig i to helt principielle grundpiller på det danske arbejdsmarked – nemlig både ledelsesretten og arbejdsgiverne og lønmodtagernes ret til at aftale løn og arbejdstid uden politisk indblanding.

Det er helt afgørende at slå fast, at det skal være op til ledelsen på den enkelte virksomhed eller institution at afgøre, om en firedages uge er noget, man finder interessant og ønsker at prøve af.

Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne.

Lige såvel som hverken EU eller Folketinget skal blande sig i lønninger på det danske arbejdsmarked, skal Folketinget derfor heller ikke påtvinge hverken offentlige eller private arbejdspladser, hvornår og hvor længe medarbejderne skal arbejde. Hvis ledelsen på den enkelte arbejdsplads har et ønske om at ændre arbejdstiderne for medarbejderne, skal det naturligvis komme fra ledelsen selv og gennemføres i respekt for den danske model.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser

Presse- og analysekonsulent

Mobil: 2399 4962

E-mail: dib@lho.dk