Kompetenceløft af ledere er nøglen til at kickstarte den grønne omstilling

Den politisk besluttede pulje på 100 millioner kroner i 2021 og 2022 til opkvalificering og efteruddannelse inden for grøn omstilling skal have lederes grønne opkvalificering i fokus. For det er dér, nøglen til en kickstart af den grønne omstilling ligger.

20. september 2021

- Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne, og Anders Nolting Magelund, klimapolitisk konsulent i Lederne. Bragt i Altinget den 20. september 2021.

Den akutte mangel på faglærte såvel som den kommende mangel på grønne faglærte trækker overskrifter disse uger. Før sommer var den kommende mangel på grønne faglærte et hovedpunkt ved statsministerens afsluttende tale, og i regeringens seneste reformudspil blev det annonceret, at der skal åbnes tre ”klimaerhvervsskoler”, der skal agere kraftcentre med fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og bæredygtighed og fungere som flagskibe i kampen om at lokke de unge til erhvervsuddannelserne.

Hos Lederne anerkender vi fuldt ud behovet for flere grønne faglærte i fremtiden. Men med det store fokus på den nuværende manglende arbejdskraft og manglen på grønne faglærte i fremtiden går et vigtigt element i den politiske debat om kompetencebehov til fremtidens grønne Danmark under radaren.

For mange – både medarbejdere og ledere – kan det være svært at følge med i de mange tekniske og organisatoriske krav, der konstant opstår som led i Danmarks grønne omstilling. Det kan fx være skærpede krav og forventninger til klimaregnskab, nye klimapolitiske tiltag fra både Danmark og EU eller de risici og muligheder, som klimaomstillingen fører med sig. Alt sammen noget som stiller store krav til ledere og virksomheder både nu og i de kommende år.

Heri ligger altså kæmpestore ledelsesmæssig opgaver, som bliver en grundlæggende forudsætning for, at vi lykkes med den grønne omstilling – og den del af debatten synes at blive glemt.

Derfor mener vi i Lederne, at der er behov for et ekstraordinært fokus og en særlig indsats, der kan styrke lederes kompetencer til netop at gå forrest i den grønne omstilling. For grøn ledelse er nøglen til en øget efterspørgsel af grønne kompetencer hos hele arbejdsstyrken. Med andre ord: Vi har behov for flere grønne faglærte, men i høj grad også for et kompetenceløft af dem, som står bag både de faglærte og den øvrige arbejdsstyrke – nemlig lederne.

Der er behov for et ekstraordinært fokus og en særlig indsats, der kan styrke lederes kompetencer til netop at gå forrest i den grønne omstilling.

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne, og Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent i Lederne.

Mere viden til ledere

Som led i den grønne genstart af økonomien efter coronakrisen er det blevet politisk besluttet, at der skal afsættes en pulje på 100 mio. kroner årligt i 2021 og 2022 til opkvalificering og efteruddannelse inden for grøn omstilling i bred forstand. Vi håber, at man i udmøntningen af denne pulje vil tage danske lederes store behov for viden om grøn omstilling i betragtning.

Vi ved, at mere viden om grøn omstilling står højt på ledernes ønskeseddel, og vi kan se, at ledere i stigende grad selv opsøger muligheder for at opnå et grønt kompetenceløft gennem fx tilbud fra erhvervshuse og konsulenthuse eller via de formelle lederuddannelser. Tilbuddene er desværre ofte uensartede og slet ikke tilpasset den store nationale og ambitiøse klimasatsning.

Samtidig gælder det for mange af de ledere, der selv aktivt erhverver sig nye grønne kompetencer, at de sjældent gør det alene ud fra et ønske om at ville være med til at løfte nationale strategier. De gør det ud fra et klart risikoperspektiv, hvor det handler om, at der er god forretning i at omstille sig i tide. Således fortæller seks ud af ti ledere i Ledernes medlemssurvey fra august, at grøn omstilling er nødvendig for deres virksomheds fremtidige overlevelse. Mange ledere har altså forstået, at det kan udgøre en stor risiko ikke at komme i gang i tide, men de har brug for et kompetenceløft for at løfte opgaven.

Derfor er det vigtig, at VEU-indsatsen på både grundlæggende og videregående niveau tager fat om ledernes kompetencebehov og sikrer, at vi får alle ledere med – så de både er dækket ind i forhold til at understøtte de nationale strategier og samtidig sikrer virksomhedernes overlevelse.

Den nye grønne kompetence-palet

Når det kommer til de nye grønne kompetencer, så mangler mange ledere at få lært et nyt sprog, der basalt set handler om at kunne integrere grønne og sociale hensyn med en positiv bundlinje. Som leder skal man have kendskab til nye cirkulære og digitale forretningsmodeller, der gør, at man kan være med til at facilitere og sikre, at virksomhedens klimaaftryk nedsættes, uden at det går på kompromis med væksten i virksomheden.

Vi håber på, at man i udmøntningen af puljen har blik for, at en opkvalificering af ledere – og det at få lederne med på rejsen – udgør nøglen til at kickstarte den grønne omstilling.

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne, og Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent i Lederne.

Den viden mangler i dag rigtig mange steder. Fx er det alt for få virksomheder, der foretager en opmåling af deres CO2-udledninger, som er en grundforudsætning for overhovedet at kunne starte med at reducere sit CO2-aftryk og som må være fundamentet for enhver virksomheds klimastrategi.

Det er således sjældent alene de tekniske kompetencer, der vil være brug for, når vi taler om et grønt kompetenceløft hos ledere, men snarere en basal forståelse for de risici og muligheder, som den grønne omstilling vil betyde.

Derfor er der brug for, at VEU-systemet udvider sit fokus på de grønne kompetencer, så alle ledere sikres de nødvendige kompetencer til at lede rejsen mod en grønnere virksomhed, der har styr på CO2-udledningen. Det er – sat på spidsen – ikke nok, at ledere og medarbejdere får en grundlæggende introduktion til FN’s verdensmål, hvis ikke kompetencerne til at omstille virksomheden og evnerne til at honorere de nye og omskiftelige krav til eksempelvis dokumentation og dataindsamling ikke også får et løft.

Og skal vi lykkes med at løfte lederne, så må vi også sikre, at der er de rette kompetencer til stede hos underviserne i VEU-systemet. Allerede nu er der et stort og akut behov for at styrke erhvervsskolernes og erhvervsakademiernes undervisningsfaciliteter samt undervisernes grønne, didaktiske og ledelsesfaglige kompetencer, som er en forudsætning for at kunne klæde ledere og medarbejdere på.

Hos Lederne ser vi derfor frem til en hurtig udmøntning af de 100 mio. kroner i 2021 og 2022, og vi håber på, at man i udmøntningen af puljen har blik for, at en opkvalificering af ledere – og det at få lederne med på rejsen – udgør nøglen til at kickstarte den grønne omstilling.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk