Klar besked om nye indgreb, tak

Regeringens varslingssystem om coronasmitte er uklart og derfor vanskeligt at navigere efter for lederne i både det private og det offentlige.

09. november 2020

- Af Niklas Praefke, cheføkonom, Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Jyllands-Posten 9. november 2020

 Lederne på danske virksomheder famler – om ikke i blinde - så i tusmørke, når de skal planlægge de kommende måneder.

Godt nok fremlagde regeringen i slutningen af oktober det såkaldte varslingssystem, som blev annonceret i sommer. Systemet skulle skabe klarhed over, hvilke restriktioner, vi kan forvente, hvis smitten stiger, og hvilke, der står til at falde bort, hvis smitten falder.

Desværre er det fremlagte system formuleret i så bløde og generelle vendinger, at lederne ude på landets virksomheder ikke er blevet ret meget klogere.

Som eksempel kan man nævne en af de store brancher, detailhandlen. Er man leder her, kan man ifølge varslingssystemet vente ”Skærpede restriktioner fx arealkrav, rengøring, personale, synligt opsynspersonale, mundbind mv.” hvis smitten stiger. Den slags formuleringer er det mildest talt svært at planlægge driften af en butik efter.

Er man leder på en uddannelsesinstitution, er det endnu mere uklart, hvad der venter. Her hedder næste skridt blot ”Skærpede retningslinjer eller restriktioner”.

Varslingssystemet er ganske enkelt for upræcist til, at man som leder kan navigere efter det, når vigtige og langsigtede beslutninger skal træffes. Det er helt uholdbart.

Hvis vi skal afbøde de økonomiske skadevirkninger af pandemien, er lederne nødt til at have mere præcis viden om politiske indgreb, der kan komme. I forvejen har lederne igen og igen måtte sadle om efter nye regler og anbefalinger, der er blevet meldt ud med meget kort varsel, og som på nogle virksomheder har medført drastiske omvæltninger.

Derfor vil vi opfordre regeringen til arbejde videre på varslingssystemet og melde mere konkret ud om, hvad ledere på landets virksomheder kan vente sig, hvis smitten stiger. Lederne har brug for så meget forudsigelighed som mulig i en tid, der i byder på rigelig usikkerhed og svære beslutninger.

 

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk