Mit Lederne

Johnny Depp-sagen har ikke noget med metoo-virkeligheden at gøre

Johnny Depp-sagen har ikke noget med metoo-virkeligheden at gøre

Der er langt fra Hollywood til danske arbejdspladser, hvor #metoo har sat en vigtig forandringsproces i gang. Nu gælder det om at holde fokus, sådan lyder budskabet fra Karen Bro.

09. juni 2022

- Af Karen Bro, chefrådgiver i Lederne. Bragt i Berlingske den. 9. juni 2022.

 Den spektakulære retssag mellem filmstjernerne Johnny Depp og Amber Heard endte med, at Depp blev renset for de anklager om partnervold, som hans tidligere hustru havde fremsat imod ham.

Det har hele vejen igennem været en dybt ulykkelig sag, men når der - også herhjemme - bliver lavet overskrifter på, at afgørelsen kan være et tilbageslag for hele #metoobevægelsen, synes jeg, det er en afsporing.

Hollywood-dramaet har ret beset ikke ret meget med vores hverdag efter #metoo at gøre.

Jeg håber ikke, at vi kollektivt er ved at glemme, hvilken vigtig proces Sofie Linde satte i gang, da hun modigt berettede om det magtmisbrug og uhørt grove seksuelle sprog, som hun selv var udsat for. Jeg håber tværtimod, at vi husker, at vi branche efter branche måtte erkende, at det stod skidt til med omgangstonen og det, der var værre.

Nogen mere nølende end andre, men ikke desto mindre har vi set et nybrud i måden, vi omgås hinanden på, og vi har taget de første skridt i den rigtige retning. Nu gælder det om at holde fokus.

Udviklingen handler først og fremmest om at skabe bedre arbejdspladser og at ændre dårlige kulturer, som alt for længe havde fået lov at ligge og lumre som et uskønt bagtæppe til masser af menneskers arbejdsliv. Det sker ikke med et snuptag, men er et langt sejt træk, som kræver vedholdenhed.

Mediebranchen var den første, som for alvor blev rystet i sin grundvold efter Sofie Lindes tale, og jeg var selv som tidligere mediechef en af dem, der måtte tage en alvorlig samtale med mig selv og andre for til fulde at forstå, hvad der egentlig foregik i en kultur som vores. Man bliver desværre både halvblind og halvdøv, når man befinder sig i et bestemt miljø gennem mange år. Måske især når ens fag og arbejdsplads også har rigtig mange positive og spændende ting at byde på.

Samtidig fik jeg til opgave i samarbejde med Danmarks Medie-og Journalisthøjskole at undersøge, hvilke værktøjer mediearbejdspladserne tog i brug for at forebygge og håndtere seksuel chikane. Jeg talte i dybden med ti medieledere, og en af de gennemgående erkendelser var, at branchen ikke har været god nok til at uddanne sine ledere.

Udviklingen handler først og fremmest om at skabe bedre arbejdspladser og at ændre dårlige kulturer, som alt for længe havde fået lov at ligge og lumre som et uskønt bagtæppe til masser af menneskers arbejdsliv. Det sker ikke med et snuptag, men er et langt sejt træk, som kræver vedholdenhed.

Karen Bro
Chefrådgiver i Lederne.

Derfor satte mange klogeligt som noget af det første ind med nye uddannelsesinitiativer for ledere på alle niveauer.

En af flere gode grunde til, at jeg nu arbejder for en organisationen, som løfter ledere og ledelse som selvstændig disciplin, er faktisk, at jeg med mine egne øjne har set, hvor galt det kan gå, når ledelse ikke tages alvorligt. En lang række andre brancher har siden fået sine ubehagelig wake up calls.

Selv blandt dem, vi har valgt til at lede vores land, har der været eksempler på magtmisbrug og grænseoverskridende seksuel adfærd, og jeg tror desværre ikke, vi har set den sidste branche blive ramt af triste sager. Især i miljøer, hvor der ligesom i politik og i mediebranchen arbejdes under ekstremt tidspres på alle tider af døgnet, bør lederne være proaktive og lægge øre til andres erfaringer.

Det er hævet over enhver tvivl, at #metoo er et samfundsanliggende, og derfor var det glædeligt, da der i marts i år blev indgået en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om seksuel chikane.

Trepartsaftalen skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladserne og sætter ind på en lang række centrale områder. Den er efter Ledernes ønske balanceret sådan, at de nye regler kun skal ramme de arbejdsgivere og ledere, som ikke i tilstrækkeligt omfang tager forebyggelse og håndtering af sexchikane alvorligt. Hvorimod de, der arbejder seriøst med at sikre et arbejdsmiljø uden chikane, ikke skal rammes.

Ifølge aftalen skal reglerne gøres tydeligere, så arbejdsgiverne ikke er i tvivl om ansvaret og pligterne. Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane, er et andet indsatsområde.

Og nok så vigtigt - apropos vedholdenheden og det lange seje træk - dannes der en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane.

De gensidige beskyldninger mellem Johnny Depp og Amber Heard blev til et levende Hollywood-drama, som mange havde en holdning til, før dommen faldt.

Men #metoo er ikke et spørgsmål om at holde med den ene eller den anden part uden at vide, hvad der reelt er foregået. Det er et spørgsmål om en fælles målrettet indsats for, at dårlige kulturer ikke får lov til at æde sig ind på alt det positive ved arbejdslivet, og den indsats er heldigvis for længst gået i gang.

Pressekontakt

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lederne.dk