Inklusion er nøgleord for fremtidens leder

Innovation kræver dygtige og vidt forskellige medarbejdere, som kan bidrage med forskellige idéer. Og sådan en mangfoldig medarbejderstab kræver ledere, som er dygtige til at inkludere alle typer af ansatte.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Lederne. Bragt på Finans.dk den 15. november 2019.

14. november 2019

Innovation og fremdrift i fremtidens virksomheder er afhængig af ét fuldstændig afgørende parameter. Nemlig at ledere forstår at tiltrække dygtige medarbejdere, som samtidig tilsammen udgør en mangfoldig blanding i forhold til køn, alder, uddannelse, etnicitet, nationalitet, seksuel orientering og så videre. Det er en værdi i sig selv med stor mangfoldighed, så medarbejderne kommer op med så mange forskellige og originale idéer som overhovedet muligt.

Men det er kun første skridt, at lederne får sammensat en talentfuld, mangfoldig medarbejderstab. At gå fra en homogen og ensidig medarbejderstab til en heterogen og mangfoldig en af slagsen øger kompleksiteten. Det kalder på ledere, der er skrappe til inkluderende ledelse, hvor man formår at lede mangfoldige grupper og individer til de bedst mulige resultater. 

At være oprigtig nysgerrig forudsætter nemlig, at man kan tåle usikkerhed, at man kan tåle, at man ikke har styr på det hele, og at man som leder erkender, at man er ufuldstændig og kan blive beriget af andre også på lavere niveauer i organisationen.

Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende Direktør i Lederne

Inkluderende ledelse lyder måske umiddelbart underlig ”blødt” i en ledelsesmæssig sammenhæng, men jeg kan garantere for, at det ikke er for ”bløddyr”. Tværtimod kræver det konsekvente metoder og ikke mindst meget fra lederne på det personlige plan. 

Først og fremmest skal man være dedikeret og købe ind på, at der eksisterer en stærk business case for diversitet. Modig er et andet nøgleord, fordi inkluderende ledere siger deres mening, udfordrer status quo og er villige til at tage en personlig risiko for det, de tror, er det rigtige for det fælles bedste. Inkluderende ledere er bevidste om blinde vinkler, hvad enten de er personlige eller organisatoriske, og modarbejder aktivt et miljø med ”selv-kloning” og intolerance over for forskellighed. De er opmærksomme på naturlige drivkræfter, der kan splitte teamet i subgrupper, hvilket svækker relationer og skaber konflikt.

LÆS OGSÅ: Vores digitale kræfter skal rettes mod bæredygtige løsninger

Samarbejdende er derfor et stærkt karaktertræk, der i praksis handler om at skabe et team med en fælles gruppeidentitet og fælles mål, selv om medarbejderne i udgangspunktet er meget forskellige. De ved, at hvis man ikke er nysgerrig, lærer man ikke, og så står man med et reelt problem. Nysgerrighed kan umiddelbart virke som en banal lederegenskab, men her går man galt i byen. At være oprigtig nysgerrig forudsætter nemlig, at man kan tåle usikkerhed, at man kan tåle, at man ikke har styr på det hele, og at man som leder erkender, at man er ufuldstændig og kan blive beriget af andre også på lavere niveauer i organisationen. Det konflikter i den grad med et selvbillede af en alvidende leder i fuld kontrol. Men med kompleksiteten i de udfordringer, som vi i dag står overfor, er det selvbillede et rigtigt skidt udgangspunkt for god ledelse.

Tilsammen repræsenterer de karaktertræk en stærk ledelsesmæssig evne til at skabe grobund for innovative organisationer, der udfolder og drager nytte af medarbejderes forskellighed til gavn for ikke bare forretningen – men også den enkelte medarbejder. Mangfoldighed er vejen til succes i fremtidens virksomheder, og derfor er det i den grad værd for lederne at læse op på den inkluderende ledelsesstil.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

some_bodil2Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.