Mit Lederne

Ingen kender effekten af en kortere arbejdsuge

Ingen kender effekten af en kortere arbejdsuge

Vi har meget lidt viden om, hvad en kortere arbejdsuge gør ved os, vores trivsel, vores produktivitet m.v., lyder det fra Ledernes cheføkonom.

20. juni 2022

- Af Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne. Bragt i Børsen den 20. juni 2022.

Debatten om en fire dages arbejdsuge har igen taget fart.

Det skyldes ikke mindst en ny undersøgelse fra Djøf, der viser, at to ud af tre danskere bakker op om at skære en dag af arbejdsugen. Det lyder jo enkelt og ligetil. Men inden vi laver drastisk om på det arbejdsmarked, vi kender, er det værd at bemærke, at der er spurgt ind til tre vidt forskellige modeller for en kortere arbejdsuge.

Ingen af de tre modeller er der i sig selv et flertal for.

I den ene model fordeles en 37 timers arbejdsuge på fire dage i stedet for fem til en almindelig fuldtidsløn.

Altså færre men længere arbejdsdage. I den anden arbejder de ansatte færre end 37 timer, men skal nå de samme opgaver på kortere tid til fuldtidsløn. I den sidste model går de ansatte ned i både arbejdstid og løn.

Det måske mest overraskende for mig er, at kun hver fjerde vil sige ja til tilbuddet om at arbejde kortere tid uden at gå ned i løn som i model nummer to.

Det er formentlig et udtryk for, at folk har gennemskuet, at de så skal løbe stærkere. Mens jeg skriver dette indlæg dagen inden deadline, har jeg da også svært ved at forestille mig, hvilke arbejdstimer jeg lige kan skære fra og stadig nå det samme.

Jeg tør i hvert fald ikke tænke på et sundhedsvæsen, hvor sygeplejersker og læger bliver bedt om at arbejde syv timer færre om ugen og stadig skal nå det samme. 

Niklas Praefke
Cheføkonom i Lederne

Det gør sig formentlig også gældende - og nok i endnu højere grad - for eksempelvis sygeplejersken eller den butiksansatte.

Jeg tør i hvert fald ikke tænke på et sundhedsvæsen, hvor sygeplejersker og læger bliver bedt om at arbejde syv timer færre om ugen og stadig skal nå det samme. Eller hvad med den butiksansatte, der får at vide, at man skal sælge det samme, men på kortere tid.

Særligt i en tid, hvor manglen på medarbejdere presser arbejdsgiverne og tvinger dem til at sige nej til opgaver eller fjerne sengepladser, kan det være svært at se gevinsten ved forslaget.

Faktisk kan det være direkte dårligt for mange at presse den samme arbejdsmængde ind i færre timer, for det kan være den sikre vej til en stressdiagnose.

Men det måske største problem ved forslaget er, at vi har meget lidt empirisk viden om, hvad en kortere arbejdsuge gør ved os, vores trivsel, vores produktivitet m.v.. Det er vanskeligt at finde forskningsbaseret viden om en firedages arbejdsuge.

Vi ved groft sagt ikke noget om effekten, så det bliver ved gisningerne og mavefornemmelserne.

Der findes til gengæld flere gode eksempler på ledere, der har implementeret nye arbejdsformer på arbejdspladsen, og hvor de i nogle tilfælde sågar har kunnet skære arbejdstiden ned uden tab af produktion.

Det er en interessant udvikling, der er i gang, hvor man på flere og flere arbejdspladser prøver sig frem med fleksible arbejdstider.

Det kan meget vel være, at det er den måde, mange af os kommer til at arbejde på i fremtiden. Det er en udvikling, jeg selv er nysgerrig på at følge. Men det er alt for tidligt at sætte to streger under noget, der i sagens natur bør være fleksibelt og individuelt fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Det kan være direkte dårligt for mange at presse den samme arbejdsmængde ind i færre timer, for det kan være den sikre vej til en stressdiagnose.

Pressekontakt

Niklas_Praefke_mini
Niklas Praefke
Cheføkonom
Mobil: 2428 2452
E-mail: nip@lederne.dk