Ingen grøn omstilling uden ledere med grønne kompetencer

Det er positivt, at politikerne har fokus på at uddanne flere faglærte til den grønne omstilling. Men det er mindst lige så vigtigt at give de grønne kompetencer et løft hos nuværende og fremtidige ledere, for det er dem, som skal drive den grønne omstilling ude i virksomhederne. 

22. juni 2021

-Af Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent hos Lederne. Bragt i Børsen den 22. juni 2021.

Politikerne vil have uddannet flere vindmølleteknikere, elektrikere, murere og andre faglærte for at nå målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030.  Det er helt fornuftigt. 

Men vi skal ikke glemme, at det er ledere ude på virksomhederne, der skal sætte kursen for den grønne omstilling, lægge en strategi og træffe de nødvendige beslutninger for at nå i mål. 

Desværre har kun et fåtal af lederne i dag de nødvendige grønne kompetencer. I en undersøgelse blandt medlemmer af Lederne svarer 18 procent, at de kun i mindre grad har de kompetencer, der skal til for at gennemføre den grønne omstilling i virksomheden. Og over halvdelen svarer, at de kun i nogen grad har de nødvendige kompetencer.  Det er foruroligende.

Alt for mange danske ledere famler i blinde i klimaspørgsmålet. Ifølge UN Global Compact er det kun 11 procent af de danske virksomheder, der ”måler eller har foretaget beregninger af virksomhedens udledning af CO2 og/eller andre drivhusgasser.” 

 

Desværre har kun et fåtal af lederne i dag de nødvendige grønne kompetencer

Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent hos Lederne

Når det gælder ledernes grønne kompetencer, adskiller Danmark sig næppe fra eksempelvis USA, mener flere eksperter. I USA har kun 0,2 procent af bestyrelsesmedlemmerne i de 500 største selskaber den nødvendige viden og de rette kompetencer, når det kommer til klimaspørgsmålet.

Det langt fra godt nok. Derfor haster det med at få løftet ledernes grønne kompetencer.

Hvis ikke, danske ledere sørger for at efteruddanne sig inden for klimaområdet, risikerer de at blive ”taget på sengen” som professor ved Center for Corporate Governance, CBS, Steen Thomsen tidligere har udtrykt det i Børsen. Han henviser til, at presset på virksomheder vil stige i form af nye og mere omfattende dokumentationskrav om bæredygtig performance.

Derfor skal lederne se at komme ud over stepperne og efteruddannede sig inden for klimaområdet. Politikerne bør samtidig vedtage en national strategi for, hvordan man kan styrke efteruddannelsesmulighederne på tværs af brancher, fag og uddannelsessteder. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå de ambitiøse klimamål i 2030.

Kontaktoplysninger

Anders Nolting Magelund
Anders Nolting Magelund
Klimapolitisk chefkonsulent
Mobil: 3070 9753
E-mail: anm@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk