Ikke meget at fejre ved årsdagen for Ledelseskommissionen

Den 12. juni er det et år siden, at regeringens ledelseskommission offentliggjorde sine anbefalinger til at understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor. Der var rigtig god grund til at nedsætte kommissionen, og en række af anbefalingerne var der absolut også god musik i. Men hvordan er det så gået siden da?

Af Svend Askær, Formand for Lederne. Bragt i Jyllands-Posten.

08. juni 2019

Ja, på bundlinjen står desværre stadig, at de offentlige ledere alt for ofte ikke har et tilstrækkeligt ledelsesrum at agere indenfor, og det er et helt centralt problem, som der er akut behov for at ændre på. Lederen i enhver offentlig myndighed eller institution skal kunne gribe ind og give markant feedback til sine medarbejdere. Og lederen skal kunne agere – og eventuelt belønne eller fyre medarbejdere – uden umiddelbar inddragelse af en fjern offentlig forvaltning eller overvejelser om, hvordan det vil blive modtaget hos den politiske ledelse i kommunen, regionen eller ministeriet.

Der er et markant behov for ændrede ledelsesforhold i den offentlige sektor. Derfor bør det kommende regeringsgrundlag indeholde en forpligtelse til at foretage de ændringer i ledelsesforholdene i den offentlige sektor, som borgerne – men også ledere og medarbejdere – i den offentlige sektor har krav på.

Formand for Lederne Svend Askær

I frisk erindring står desværre de ulykkelige eksempler på alvorlige problemstillinger i daginstitutioner, som TV2-dokumentaren ”Daginstitutioner bag facaden” påpegede for et par uger siden. Jeg skal ikke gøre mig klog på de konkrete årsager til problemerne i de konkrete daginstitutioner, men det står lysende klart for enhver, som har set den udsendelse, at der på disse daginstitutioner var akut behov for en stærk ledelse, som tog fat i problemerne.

Jeg skyder ikke på den enkelte leder i det offentlige, som jo hver dag går på arbejde for at løse sin opgave bedst muligt for borgerne og brugerne. Ledelseskommissionens undersøgelse blandt offentlige ledere viste helt klart, at den største motivation for offentlige ledere er at gøre noget godt for borgerne. Men den opgave kan ikke løses, uden de offentlige ledere får en helt anden status, rolle og virkemidler, end de har i dag. Det stod også helt centralt i den rapport, som Ledelseskommissionen udkom med for et år siden.

Til gengæld for det klare ledelsesrum kan man så også stille klare krav til ledere i den offentlige sektor om, at for eksempel en daginstitution lever op til de krav, som de politiske og lovgivningsmæssige rammer stiller. Det betyder blandt andet, at lederen gøres ansvarlig for, hvad der foregår i en institution. Det er et ansvar, som lederen kan leve op til ved at sikre tilfredsstillende drift, ved at gribe ind over for medarbejderne eller ved at melde tilbage til det overordnede politiske eller administrative system, hvis vilkårene for at drive en institution ikke er i orden. Og hvis lederen ikke er dygtig nok til det, skal lederen naturligvis stilles til ansvar.

LÆS OGSÅ: Grebet skal løsnes om de offentlige ledere

Ledelseskommissionens undersøgelse viste, at der generelt ikke er tradition i den offentlige sektor for at afskedige ledere, der ikke præsterer. Specielt inden for sektorer som forsvaret og politiet er det udpræget, at man beholder lederne, selv om de ikke er gode nok. Som formand for Danmarks største lederorganisation mener jeg naturligvis ikke, at ledere skal fyres i tide og utide. Men det er helt afgørende, at man hurtigt forsøger at udvikle eller omplacere de ledere, som ikke gør det godt nok. Og hvis det ikke er muligt, skal man selvfølgelig skride til fyring. Ledelse er alt for vigtigt til, at man bare lader stå til.

Der er et markant behov for ændrede ledelsesforhold i den offentlige sektor. Derfor bør det kommende regeringsgrundlag indeholde en forpligtelse til at foretage de ændringer i ledelsesforholdene i den offentlige sektor, som borgerne – men også ledere og medarbejdere – i den offentlige sektor har krav på. Det er en myte, at problemerne i den offentlige sektor bare kan løses gennem flere bevillinger til offentlige institutioner eller ændrede normeringer. Det er helt afgørende, at der opnås en mere effektiv ledelsesindsats, hvor lederen får tilstrækkeligt ledelsesrum – og uafhængighed i forhold til både medarbejdere og politikere – og til gengæld stilles tydeligt til ansvar.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk