Husk efteruddannelse, selvom der er travlt på arbejdspladserne

En ny undersøgelse fra Lederne viser, at danske ledere har skruet ned for efteruddannelsen på grund af den aktuelle mangel på arbejdskraft. Det er ikke holdbart i længden, at opkvalificering af medarbejderne forsømmes, og derfor bør politikerne gøre mere for, at ledige kommer i job, og at der indhentes arbejdskraft uden for EU. 

12. januar 2022

- Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne. Bragt i Børsen den 12. januar 2022. 

En fjerdedel af de danske erhvervsledere har skruet ned for efteruddannelserne som konsekvens af den aktuelle mangel arbejdskraft. Det viser en spørgeundersøgelse blandt knap 1400 privatansatte medlemmer af Lederne.

Det er forståeligt, at lederne nedprioriterer tidskrævende efteruddannelser nu, hvor alle må løbe stærkt i det daglige for at følge med. Men i længden er det ikke holdbart, at virksomhederne forsømmer opkvalificering og efteruddannelse. 

Hvis danske virksomheder skal kunne klare sig i den globale konkurrence fremover, er det helt nødvendigt, at medarbejderne har den nyeste viden inden for deres felt. Hvis vi forsømmer at efteruddanne medarbejderne, risikerer de nemt at stå i en rigtig dårlig situation, når konjunkturerne vender, og ordrerne ikke længere vælter ind. Så vil nogle alt andet lige blive afskediget og stå uden de kvalifikationer, der skal til for at få et nyt job. Der skulle vi meget nødigt havne.

Som prognoserne ser ud nu, vil vi eksempelvis mangle knap 80.000 faglærte allerede i 2030. Nogle af dem kan findes ved at løfte ufaglærte til faglært niveau via efteruddannelser. 

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne

Det vil ikke kun gå ud over den enkelte medarbejder, der mister sit job. Det vil også forsinke den grønne omstilling og virksomhedernes digitale transformation. Den grønne omstilling kræver nemlig efteruddannelse af alle grupper af medarbejdere, ufaglærte såvel som faglærte, akademikere og ledere.

Som prognoserne ser ud nu, vil vi eksempelvis mangle knap 80.000 faglærte allerede i 2030. Nogle af dem kan findes ved at løfte ufaglærte til faglært niveau via efteruddannelser. 
Hvis flere medarbejdere skal efteruddanne sig, er vi nødt til at sørge for, at virksomhederne har arbejdskraft nok, så der bliver tid til andet end at slukke brande på arbejdspladserne.

Derfor er det helt afgørende, at politikerne sørger for at de, som går ledige hjælpes og tilskyndes til at komme i arbejde. Det gælder også de nyuddannede, som går ledige i halve og hele år efter, at de har taget deres sidste eksamen. Sideløbende skal det gøres mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet. Og så skal det være lettere for virksomhederne at hente ansatte fra lande uden for EU.

Kontaktoplysninger

Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk