Hold fast i klimaambitionerne trods coronakrise

Klimainvesteringer bør være et vigtigt bidrag til at genoprette dansk økonomi.

Af Mette Skak-Nielsen, chefkonsulent i Lederne. Bragt i Altinget den 6. maj 2020.

06. maj 2020

Når sundhedskrisen forhåbentligt snart tager af, vil der blive brug for massiv genopretning af dansk økonomi. Selvom der allerede er grebet dybt i de offentlige kasser for at finansiere hjælpepakker, skal vi ikke slippe klimaambitionerne. Det er oplagt at fremrykke planlagte tiltag, der gavner klimaet og samtidig kan sætte gang i hjulene.

Et godt sted at begynde er at sænke nogle af de afgifter, som i dag står i vejen for den grønne omstilling. Lederne foreslår blandt andet, at den aftalte halvering af elvarmeafgiften fremrykkes, og at elvarmeafgiften samtidig sættes yderligere ned.

På den måde bliver det mere attraktivt at bruge grøn strøm. Samtidig vil det øge udbredelsen af varmepumper, både hos virksomheder og i private hjem.

Det vil desuden kunne mærkes på borgernes pengepung her og nu. Alene den aftalte halvering af elvarmeafgiften betyder for et parcelhus på 140 kvadratmeter med elradiatorer en besparelse på ca. 2.000 kr. om året.

Ved at sænke afgifterne bliver det mere attraktivt at bruge grøn strøm. Samtidig vil det øge udbredelsen af varmepumper, både hos virksomheder og i private hjem.

Mette Skak-Nielsen, chefkonsulent i Lederne

I samme ombæring bør man afskaffe afgiften på certificeret overskudsvarme, så vi sikrer bedre udnyttelse af overskudsvarme fra virksomhederne. Det vil både hjælpe på virksomhedernes likviditet og komme klimaet til gavn.

Politikerne bør kombinere afgiftslempelser med øget støtte til en række grønne tiltag som installation af store varmepumper, energieffektivisering i bygninger og industri og støtte til udskiftning af naturgasfyr og oliefyr med grønne varmekilder eller fjernvarme. 

Grøn vækst kan endda på nogle områder sættes i gang uden at bruge offentlige kroner. For eksempel har beboerne i landets almene boliger allerede selv sparet en stor sum op i Landsbyggefonden - penge, som kan bruges på grønne boligforbedringer, hvis politikerne giver grønt lys til det.

Landsbyggefonden har godkendt renovering af 72.000 boliger til en værdi af over 18 milliarder kroner. Pengene er sparet op i fonden, og projekterne kan sættes i gang i år. 

Med andre ord har politikerne er bred pallette af muligheder for at skubbe til den grønne omstilling og samtidig skubbe Danmark gennem krisen og ud på den anden side.

Kontaktoplysninger

msk
Mette Skak-Nielsen
Chefkonsulent
Mobil: 2399 3138
E-mail: mek@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk