Højtuddannede har også brug for opkvalificering

Virksomhederne får særligt brug for, at hele arbejdsstyrken i fremtiden har stærkere kompetencer i forhold til den grønne omstilling og den digitale udvikling. Derfor skal den ekstraordinære opkvalificeringsindsats, man har indført under coronakrisen, gælde alle grupper – også dem med en videregående uddannelse.

19. oktober 2020

- Af Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne, og Karen Skytte, chefkonsulent i Akademikerne. Bragt i Avisen Danmark den 19. oktober 2020.

I den seneste politiske aftale om styrket opkvalificering rakte politikerne en tiltrængt hånd ud til de mange tusind ufaglærte og faglærte, som var blevet ramt af coronakrisen og havde brug for opkvalificering af deres kompetencer, hvis de fremover skal matche kravene i virksomhederne.

Det skal politikerne have stor ros for. Men virksomhederne har også brug for, at deres højtuddannede medarbejdere udvikler nye kompetencer til den grønne omstilling og den digitale udvikling, og derfor må der nu også kommet et øget politisk fokus på opkvalificering af dem med en videregående uddannelse. Det er tiden moden til.

De mange forandringer, som vil ske på arbejdsmarkedet de kommende år, vil også udfordre højtuddannede medarbejdere og ledere – ligesom deres kortuddannede kolleger

Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne, og Karen Skytte, chefkonsulent i Akademikerne.

Bedre økonomiske muligheder opkvalificering til højtuddannede

Vi ved, at der på fremtidens arbejdsmarked særligt bliver brug for nye kompetencer inden for den grønne omstilling og den digitale udvikling. De mange forandringer, som vil ske på arbejdsmarkedet de kommende år, vil også udfordre højtuddannede medarbejdere og ledere – ligesom deres kortuddannede kolleger. Derfor er det nødvendigt, at den nuværende og ekstraordinære opkvalificeringsindsats kommer til at gælde hele arbejdsstyrken.

I dag består størstedelen af højtuddannedes opkvalificering og kompetenceudvikling af, hvad de enkelte personer eller deres virksomheder ønsker og har mulighed for at prioritere af midler til efter- og videreuddannelse. Men i en tid, hvor coronaen hersker og samfundsøkonomien halter, er mulighederne for dette blevet mindre end før, samtidig med at behovet for netop opkvalificering er blevet større.

Der skal handles nu, så ingen kommer bagud. Vi har brug for, at politikerne har fokus på kompetencerne i hele arbejdsstyrken uanset uddannelsesbaggrund

Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne, og Karen Skytte, chefkonsulent i Akademikerne.

Det betyder, at der er brug for, at vi under den nuværende krise gør det mere økonomisk tilgængeligt for højtuddannede ansatte at tage videregående voksen-, efter- og videreuddannelse. Samtidig bør universiteterne og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner sætte mere fokus på den videregående efter- og videreuddannelse.

Derfor mener vi, at der er behov for dels at sløjfe brugerbetalingen på de kortere videregående efter- og videreuddannelsestilbud for en periode, mens coronakrisen raser, og dels at øge støttemulighederne for de grupper, der ikke har adgang til virksomhedsfinansiering.

Opkvalificeringen skal kvalificeres

Det er imidlertid ikke nok kun at skabe bedre muligheder for at tage videregående efteruddannelse for den højtuddannede del af arbejdsstyrken. Skal opkvalificeringen give mening, kræver det et fokus på at opkvalificere til de rette – og efterspurgte – kompetencer.

Her mener vi, at man med fordel kan nedsætte en taskforce, som hurtigt og effektivt i en dialog med virksomheder og arbejdsmarkedets parter kan organisere udviklingen af kurser og korte uddannelsesforløb, som ruster arbejdsstyrken bedre til den grønne omstilling og den digitale udvikling, fx inden for datasikkerhed og grønne indkøb. 

Samtidig må udbuddet af videregående VEU øges, så universiteterne og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner udbyder flere og bedre kortvarige fagspecifikke kurser for folk både i og uden job – og fleksibiliteten i udbuddet bør øges markant.

Dette kan gøres ved at danne flere partnerskaber om at udvikle de videregående efter- og videreuddannelsesmuligheder. Derfor opfordrer vi til, at uddannelsesinstitutionerne i langt højere grad inddrager virksomhederne og arbejdsmarkedets parter i at udvikle nye uddannelsestilbud og forbedrer de tilbud, der i dag er rettet mod den del af arbejdsstyrken, der har en videregående uddannelse.

Der skal handles nu, så ingen kommer bagud. Vi har brug for, at politikerne har fokus på kompetencerne i hele arbejdsstyrken uanset uddannelsesbaggrund, så vi som samfund er med til at styrke både virksomhedernes og medarbejdernes vej gennem coronakrisen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk