Højt sygefravær handler sjældent om dårligt arbejdsmiljø

Hvis vi vil undgå højt sygefravær blandt kommunalt ansatte, må automatreaktionen ikke være at skyde på arbejdsmiljøet, lyder det fra Ledernes arbejdsmiljøchef.

10. maj 2021

- Af Lars Andersen, arbejdsmiljø- og ligestillingschef i Lederne. Bragt i A4 Arbejdsmiljø den 10. maj 2021.

For nyligt kom der tal for sygefraværet blandt de kommunalt ansatte fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkenhed, som desværre viste, at udviklingen går den forkerte vej trods et årelangt og vedholdende fokus på at forbedre arbejdsmiljøet i det offentlige.

Selvom der er store forskelle på kommunerne, så er sygefraværet i snit steget med 3,7 procent fra 2017 til 2019. Men går man et spadestik dybere, finder man ud af, at det er det langvarige sygefravær, der har drevet sygefraværet opad, mens det kortvarige sygefravær stort set er uændret.

Ifølge Jan Hjøllund, der er direktør for Center for Medarbejderudvikling, er det faktisk sådan, at kun 3 procent af medarbejderne inden for social- og sundhedsområdet i det offentlige står for 60 procent af det samlede sygefravær, hvilket vil sige, at de resterende 97 procent af medarbejderne har et sygefravær, der på niveau med sygefraværet i det private.

Altså er der intet, der tyder på et generelt dårligt arbejdsmiljø i det offentlige. I stedet skal det overvejes, om problemet ikke ligger et andet sted. Nemlig at der nogle steder er en kultur, hvor ledere forholder sig for passivt og ikke blander sig, når medarbejdere mistrives eller melder sig syge.

Det kan kun gå for langsomt med at få taget fat om problemet. For højt sygefravær på arbejdspladsen har en tendens til at smitte.

Lars Andersen, arbejdsmiljø- og ligestillingschef i Lederne.

Sænkning af sygefravær kræver god ledelse

Der er ingen tvivl om, at lederen er en nøgleperson i arbejdet med at komme sygefravær til livs, men skal sygefraværet holdes nede, kræver det en indsats af alle på arbejdspladsen. Det handler om, at topledelsen og den enkelte leder stiller sig i spidsen for en kultur, hvor det er helt almindeligt at tale om både forebyggelse og håndtering af sygefravær.

Vi er nødt til at gøre op med vante forestillinger om sygefravær og fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladsen og med en kultur, hvor man anskuer sygefravær som noget, der hører til i privatsfæren, og hvor både ledere og medarbejdere finder det grænseoverskridende at holde en løbende kontakt under et sygeforløb. For al erfaring fra både arbejdspladser og forskning viser, at mange helt kan undgå sygemeldinger eller nøjes med en deltidssygemelding, hvis blot der ydes den rette indsats.

Derfor bliver vi nødt til at stoppe med ensidigt at gøre arbejdsmiljøet til skurken og i stedet erkende de mønstre, der i sygefraværet. Her skal vi lære af de mange dygtige ledere, som har lavt sygefravær og høj trivsel i deres medarbejdergrupper.

God ledelse er nøglen til at knække kurven med højt sygefravær, og de enkelte arbejdspladser kan og bør lære af hinanden. Det kan kun gå for langsomt med at få taget fat om problemet. For højt sygefravær på arbejdspladsen har en tendens til at smitte. God ledelse er vejen frem. 

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk