Høj dimittendledighed kalder på handling nu

Coronakrisen har ramt de nyuddannede akademikere hårdt på ledigheden. Den udfordring skal vi som samfund være med til at løse nu og her. Men skal vi permanent få bugt med den høje dimittendledighed, er der behov for andre og flere indsatser, lyder det fra Ledernes uddannelsespolitiske chef.

20. maj 2021

- Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne. Bragt i Altinget den 20. maj.

Siden coronakrisen ramte Danmark er ledigheden blandt nyuddannede skudt i vejret, særligt blandt de nyuddannede akademikere, hvor ledigheden er steget fra 19 procent i første kvartal af 2019 til 22 procent i første kvartal af 2020, målt seks måneder efter endt uddannelse.

Det viser en ny opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som samtidig påpeger, at ledigheden for nyuddannede akademikere er skudt næsten ti år tilbage og nærmer sig tidligere tiders høje niveau.

Hos Lederne ser vi med stor bekymring på udviklingen. For vi må ikke risikere at tabe en generation af innovative og dygtige dimittender i coronaens navn, fordi de nyudklækkede akademikere får en så omtumlet start på karrieren, at det kommer til at koste på den lange bane.

Derfor skal vi som samfund holde et vågent øje med, om coronakrisen fortsat gør det sværere for nyuddannede at finde arbejde og vi skal reagere på den nuværende udvikling og hjælpe de unge, som er særligt hårdt ramt af coronakrisen nu og her. Et godt eksempel på, hvordan vi kan hjælpe de unge akademikere i gang med et godt arbejdsliv, er udvidelsen af virksomhedspraktikken for ledige nyuddannede til otte uge og de styrkede muligheder for graduate-forløb. Sådanne tiltag kan hjælpe både dimittender og virksomheder med at finde hinanden i de gode match.

Vi må ikke risikere at tabe en generation af innovative og dygtige dimittender i coronaens navn

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne.

Virksomheder og ledere har imidlertid også et særligt ansvar for at have fokus på de unge akademikere den kommende tid. Lige nu begrænser krisen mange virksomheder i at udvide og rekruttere nye medarbejdere, men i en række brancher er hjulene allerede godt i gang igen, og her kan lederne have et særligt blik for at hjælpe dimittenderne i gang og få gavn af de nyuddannedes stærke analytiske kompetencer og nye perspektiver på virksomheden, som kan bidrage til virksomhedens innovation, grønne omstilling og bæredygtig vækst.

De unge skal dog også hjælpe sig selv og søge bredt – både i forhold til jobområde, indhold og ikke mindst geografi. Langt de fleste ledere har oplevet høj produktivitet, mens hjemmearbejdet var på sit højeste under coronakrisen og det vil betyde et nybrud i arbejdets tilrettelæggelse, hvor langt flere vil arbejde mere hjemmefra til gavn for både klima, trivsel og produktivitet. Dermed øges det geografiske jobmarked for nyuddannede betragteligt, og det skal dimittenderne selvsagt udnytte. 

Derudover handler jobsøgningen også om at overveje, om de nyerhvervede kompetencer kan bruges i andre sammenhænge end dem, der ligger lige for, ligesom det handler om også at søge der, hvor man som nyuddannet måske slet ikke tror, at man har en chance. 

Tal fra den seneste rekrutteringssurvey fra STAR viser nemlig, at omtrent hver tiende rekrutteringsforsøg ender i en ansættelse af en person, som ikke har alle de ønskede kvalifikationer til stillingen – og heriblandt er det hver anden virksomhed, som ansætter folk uden den rette erhvervserfaring, ligesom at mange også ansætter en kandidat, selvom vedkommende ikke har de helt rette faglige kvalifikationer, så længe den formelle uddannelse er den rette. 

Langt de fleste ledere har oplevet høj produktivitet, mens hjemmearbejdet var på sit højeste under coronakrisen og det vil betyde et nybrud i arbejdets tilrettelæggelse, hvor langt flere vil arbejde mere hjemmefra til gavn for både klima, trivsel og produktivitet.

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne.

Langsigtede løsninger skal i brug

Selvom vi skal gøre ting nu og her for at hjælpe de nyuddannede akademikere med den aktuelle corona-problematik, løser det dog ikke det grundlæggende problem. Nemlig at der generelt og i mange år har været et relativt højt ledighedsniveau blandt dimittender.

Derfor er der også behov for, at vi kigger på mere langsigtede løsninger for at komme ledigheden blandt nyuddannede til livs.

Når der er stor ledighed blandt nyuddannede, er det delvist et udtryk for et mismatch mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. For selvom dimensioneringen af uddannelserne betyder loft over uddannelser med høj ledighed, så bør vi overveje, om modellen er tilstrækkelig finmasket til at indfange fremtidige behov.  

Samtidig er det vigtigt at diskutere om vores nuværende uddannelsessystem og struktur modsvarer behovene på arbejdsmarkedet og om de aktuelle studiepladser tilbydes i de rette mængder. Ledighedstallene blandt de nyuddannede akademiker indikerer, at det ikke er tilfældet i dag. 

Derfor er der også behov for, at vi kigger på mere langsigtede løsninger for at komme ledigheden blandt nyuddannede til livs.

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne.

Endeligt mener vi hos Lederne, at vi i den grad skal styrke samspillet mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet tidligt i uddannelserne, ligesom flere studerende fremadrettet kan og bør benytte det udvidede retskrav til at få relevant erhvervserfaring efter en afsluttet bachelor, som kan gøre vejen til arbejdsmarkedet lettere, når kandidatgraden er i hus.

Partnerskabet for dimittender i job giver en lang række gode eksempler på, hvordan samspillet mellem arbejdsmarked og uddannelserne kan styrkes. Men forslaget om at styrke karriererådgivningen vedrørende sporskifte på 5. semester af bacheloruddannelserne viser måske en af svaghederne i vores nuværende uddannelsestænkning: For vi skal vel ikke hen til 5. semester, før de studerende skal vejledes til et sporskifte?

I stedet bør vi arbejde for, at karrierevejledningen styrkes før valg af uddannelse og at langt de fleste bacheloruddannelser tilrettelægges som egentlig afrundede uddannelser, som giver de studerende erhvervskompetencer, som kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk