Hjemmearbejde vil ændre hvor vi bor

Langt flere danskere er villige til at pendle mere i fremtiden, og hver anden siger, at de ønsker at arbejde mere hjemme også efter krisen. Udviklingen peger på, at danskerne vil bosætte sig uden for de større byer i fremtiden.

30. marts 2021

Af Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne. Bragt i Børsen den 6. april 2021 

Danskerne pendler i gennemsnit 22 km. til og fra arbejde hver dag. Eller rettere: Sådan lå landet i 2019 ifølge de nyeste officielle tal. Siden er der som bekendt vendt op og ned på mangt og meget i vores arbejdsliv. Mange af os arbejder mere hjemme og pendler knapt så ofte til kontoret. Og mange overvejer at flytte eller har allerede har gjort det i et år med usædvanligt mange bolighandler. 

Alt i alt tegner det til en fremtid, hvor vi næppe kommer til at bo og gå på arbejde som før coronakrisen. Generelt vil danskerne være parate til at pendle længere end før coronakrisen, og flere vil bosætte sig uden for de større byer, hvis de får mulighed for at arbejde mere hjemme.  

En undersøgelse, som YouGov har lavet for Lederne, viser, at godt hver anden er villig til at pendle op til en halv time mere i fremtiden, og godt hver fjerde er parat til at pendle op til en time mere. Samtidig siger hver anden, at de ønsker at arbejde mere hjemme også efter krisen. Et bredt udsnit af danskerne har deltaget i undersøgelsen, og de har afgivet deres svar i dagene omkring 1. marts - et år efter, at coronakrisen ramte.

 

Generelt vil danskerne være parate til at pendle længere end før coronakrisen, og flere vil bosætte sig uden for de større byer, hvis de får mulighed for at arbejde mere hjemme.  

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne. 

Bevægelsen i retning af længere, men færre, pendlerture ser allerede ud til at være i gang. De officielle tal viser, at København i 2020 har oplevet den største nettofraflytning i mange år. Det hænger blandt andet sammen med boligpriserne, som er skudt voldsomt i vejret i København. Mange opgiver derfor at finde en bolig i byen, når de stifter familie og får brug for mere plads. I stedet satser de på at bo længere væk, beholde arbejdet i byen og arbejde mere hjemme.

Det giver lederne mulighed for at rekruttere fra et større opland, og virksomhederne kan lettere holde på medarbejdere, der gerne vil ”flytte på landet.” Hjemmearbejde åbner også mulighed for at tilbyde medarbejderne en bedre work-life balance.

Til gengæld skal man som leder være opmærksom på, ulemperne ved hjemmearbejdet i form af mindre videndeling, manglende socialt samvær med kollegaer og måske også mere begrænset idéudvikling.

Heldigvis har vi en arbejdskultur i Danmark, der langt hen ad vejen baserer sig på tillid. Tilliden er kun blevet styrket i løbet af de seneste år, hvor vi har set, at medarbejdere derhjemme er mindst lige så effektive som på kontoret, blandt andet fordi, de kan arbejde mere koncentreret og uden afbrydelser. Det er en stor fordel, når leder og medarbejder sidder langt fra hinanden. Derfor skal vi alle være åbne over for nye vaner og gribe de muligheder, mere hjemmearbejde byder på.

Kontaktoplysninger

Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk