Hjemmearbejde bør være dansk parade-disciplin

Vi skal forberede os på, at det snart igen kan blive nødvendigt at arbejde hjemmefra i perioder. Men det er ikke nødvendigvis kun et problem.

Af Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Ledernes Hovedorganisation. Debatindlægget er bragt i flere lokalmedier den 24. august 2020.

24. august 2020

hjemmearbejde

Selvom nedlukningen af Danmark fra den ene dag til den anden vendte rundt på hverdagen på arbejdspladserne, kan det vise sig, at vi på væsentlige områder kommer styrket ud af coronakrisen og perioderne med hjemmearbejde. Mere effektive arbejdsgange og nye, bæredygtige forretningsløsninger kan meget vel vise sig at blive et væsentligt positivt resultat af en krise, der i øvrigt har kostet samfundet dyrt.

Siden nedlukningen i foråret har mange ledere og medarbejdere fået kostbar viden om, hvordan hjemmearbejde håndteres bedst. Den viden kan det være klogt at holde fast i. Vi har nu et vindue som vi med fordel kan udnytte til at prøve forskellige modeller for hjemmearbejde af på virksomhederne. Jeg er sikker på at danske ledere gør, hvad de kan for at stå bedst muligt rustet, både menneskeligt og teknologisk, når - eller hvis - det igen bliver nødvendigt at sende medarbejdere hjem.

Flere spørgeundersøgelser tyder på, at medarbejdere er mindre stressede, når de har mulighed for at arbejde hjemme ligesom klimaet har gavn af, at vi skal transportere os mindre.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne

I Danmark er vi heldigvis i førerfeltet, når man måler på, hvor mange borgere, der er på internettet hjemmefra, og vi er vant til at kommunikere online med både kollegaer, myndigheder og hinanden. Og så har vi et samfund, der langt hen ad vejen baserer sig på tillid. Det gælder også på arbejdspladserne. Generelt foretrækker både medarbejdere og ledere en ledelsesstil baseret på tillid frem for kontrol.

Selvom hjemmearbejdet uden tvivl har sine ulemper i form af manglende socialt samvær med kollegaer, mindre videndeling og måske også mere begrænset idéudvikling, så har det også sine fordele, blandt andet fordi medarbejderne kan arbejde mere koncentreret uden afbrydelser.

Samtidig tyder flere spørgeundersøgelser på, at medarbejdere er mindre stressede, når de har mulighed for at arbejde hjemme ligesom klimaet har gavn af, at vi skal transportere os mindre.

Alt i alt er det ikke underligt, at forårets hjemmearbejde viste sig at fungere tilfredsstillende på de fleste arbejdspladser. Hver anden leder svarede under nedlukningen, at de vil gøre mere brug af hjemmearbejde i fremtiden, viser en undersøgelse fra Lederne. Med den indstilling står Danmark godt rustet til et efterår, hvor smitteraten desværre risikerer at stige.

Kontaktoplysninger

Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk