Hjælpepakkerne kan næsten ikke blive store nok

Det er nedslående økonomiske nøgletal, der kommer ud i disse dage. Tallene kalder på endnu større hjælpepakker – også selvom Danmark så småt åbner igen.

Af Niklas Praefke, cheføkonom, Ledernes Hovedorganisation, bragt på Altinget.dk 15. april 2020.

15. april 2020

Uanset, hvor man kigger hen i det økonomiske landskab, ser det trist ud i disse dage. Så sent som i torsdags kom der nye tal fra USA for hvor mange amerikanere, der har søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse. Opgørelsen viste, at 17 millioner amerikanere de seneste tre uger har meldt sig i arbejdsløshedskøen. Vi har aldrig set så stor en stigning i arbejdsløsheden på så kort tid.

En så ekstrem situation kalder på ekstraordinære løsninger. Heldigvis har et enigt Folketing vedtaget store hjælpepakker. Det er både nødvendigt og positivt men desværre ikke nok.

Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne

I resten af Europa ser billedet ikke meget bedre ud med stigende arbejdsløshed i alle lande. Og herhjemme viser de daglige ledighedstal fra Beskæftigelsesministeriet, at ledigheden er steget med omkring 45.000 personer siden 9. marts.

 

Spørger man de danske erhvervsledere, er der heller ikke megen optimisme at spore. Det viser en undersøgelse blandt medlemmerne af Lederne.

 

I undersøgelsen svarer 1.143 erhvervsledere på, hvilke konsekvenser, de mærker af coronakrisen.

 

62 procent svarer, at deres virksomhed er økonomisk ramt. Halvdelen melder, at medarbejdere er blevet afskediget eller hjemsendt under krisen, og mere end en tredjedel af lederne siger, at statsministerens forlængelse af den delvise nedlukning af Danmark vil føre til flere afskedigelser og/eller hjemsendelser. Og hver fjerde leder melder, at de venter et fald på mere end halvdelen af omsætningen som følge af krisen.

 

En så ekstrem situation kalder på ekstraordinære løsninger. Heldigvis har et enigt Folketing vedtaget store hjælpepakker. Det er både nødvendigt og positivt men desværre ikke nok.

 

For selvom det danske samfund så småt er ved at åbne igen, bliver det en langstrakt genåbning, og samtidig står store dele af omverdenen i økonomiske problemer til halsen. Det gælder ikke mindst USA, England, Tyskland og Sverige. Det er fire af vores allervigtigste samhandelspartnerne.

 

Hvis vi skal gøre os realistiske forhåbninger om at komme ud på den anden side af krisen med skindet nogenlunde på næsen, er det derfor helt nødvendigt med langt mere hjælp til både små og store virksomheder, blandt andet i form af bedre ordninger for lønkompensation, som kan være med til at sætte en stopper for den stigende ledighed. 

 

En oplagt forbedring er at hæve loftet i lønkompensationsordningen til mindst 40.000 kr. fra de nuværende 30.000 kr., samt øge kompensationssatsen for funktionærer til 90 pct. af lønnnen, som den allerede er for timelønnede. Og derudover at forlænge de eksisterende hjælpepakker frem til og med august.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk