Hæv topskattegrænsen og hjælp ligestillingen

Flere borgerlige partier kræver sammen med de Radikale, at topskatte-grænsen hæves. Hvis det sker, vil kvinders karrieremuligheder forbedres.

19. november 2021

-Af Berit Toft Fihl, public affairs chef i Lederne. Bragt i Børsen den 19. november 2021.

Sagen er nemlig, at kvinder i dag generelt arbejder mindre end mænd, ligesom der er markant færre kvinder i ledelse. Hvis topskattegrænsen hæves, vil mange kvinder få et økonomiske incitament til at lægge flere timer på jobbet og gøre karriere som leder.

Det vil ikke kun gavne ligestillingen. Det vil i høj grad også gavne de mange virksomheder, der for tiden desperat mangler kvalificerede medarbejdere.

De Økonomiske Råd har fundet indikation på, at kvinder har en større elasticitet end mænd. Det vil sige, at de vil ændre deres arbejdsudbud mere end mænd ved ændring i topskatten. En forhøjelse af topskattegrænsen rammer et indkomstområde med relativt mange kvinder, og da kvinder samtidig arbejder mindre og derfor er mere villige til at øge deres arbejdsudbud ved en sænkning af topskatten, betyder det også, at effekten bliver relativt kraftigere blandt kvinderne.

Hvis topskattegrænsen hæves, vil mange kvinder få et økonomiske incitament til at lægge flere timer på jobbet og gøre karriere som leder

Berit Toft Fihl, public affairs chef i Lederne

Som samfund har vi lige nu et historisk stort behov for at få alle talenter i spil både på medarbejder- og ledelsesniveau, hvis vi skal sikre Danmark de bedste forudsætninger for at klare sig godt i den internationale konkurrence. Jo bedre, danske virksomheder klarer sig internationalt, jo bedre er mulighederne for at finansiere de stigende offentlige udgifter og bevare den velfærd, vi alle nyder gavn af.

Derfor skal vi gøre brug af alle værktøjer i værktøjskassen for at bane vejen for kvinders karriere. En hævelse af topskattegrænsen er et godt redskab, men det bør ikke stå alene.

Det er også nødvendigt at se på opgaverne i hjemmet, fordi undersøgelser viser, at det stadig er kvinderne der tager størstedelen af de huslige pligter. I 2021 har det været ekstraordinært billigt for familierne at købe sig til hjælp i hjemmet, fordi Folketinget har forhøjet servicefradraget midlertidigt for i år, så familierne får større udbytte af at trække udgifter til rengøring, vinduespudsning og lignende fra i skat.

Der er ingen planer om at holde fast i det højere servicefradrag, men det bør politikerne på Christiansborg seriøst overveje. Sammen med en højere topskattegrænse kunne det give et boost til ligestillingen.

Kontaktoplysninger

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk