Håndtering af sexchikane kan ikke sættes på formel

Hvert år oplever 1 ud af 28 medarbejdere at blive udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det tal er alt for stort og kan have alvorlige konsekvenser. For den enkelte spænder konsekvenserne lige fra irritation og nedsat trivsel til depression og angst, mens det for virksomheden kan betyde øget sygefravær, lavere produktivitet og et forringet omdømme.

20. december 2019

Af Nanna Simone Jensen, arbejdsmiljøkonsulent hos Lederne. Bragt på Berlingske.dk og i Berlingske den 19.-20. december 2019.

Derfor er det afgørende, at ledelsen går forrest og skaber tillid og åbenhed på arbejdspladsen, så alle tør sige fra, hvis man oplever seksuel chikane eller er vidne til en hændelse. Men det er også vigtigt at tale åbent og fordomsfrit om, hvad der bliver opfattet som seksuel krænkende adfærd.

For selvom seksuel chikane og krænkende adfærd er ulovligt, så er grænsen for, hvornår noget opleves som sexchikane forskellig fra medarbejder til medarbejder og fra generation til generation – og meget afhænger af konteksten.

Det er også derfor, Lederne tager del i kampagnen ’Hvor går grænsen?’, som arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag, hvor dialogkort skal hjælpe til at tage snakken ude på arbejdspladserne og gøre det nemmere at sige fra. For dialog er det vigtigste redskab i kampen mod sexchikane, fordi forebyggelse ikke kan sættes på formel.

Selvom seksuel chikane og krænkende adfærd er ulovligt, så er grænsen for, hvornår noget opleves som sexchikane forskellig fra medarbejder til medarbejder og fra generation til generation – og meget afhænger af konteksten.

Nanna Simone Jensen, arbejdsmiljøkonsulent hos Lederne.

Jeg kan nemlig opleve en seksuel opmærksomhed fra en kollega, som er uønsket, enten fordi jeg ikke har lagt op til den eller helt basalt synes, det er upassende. Men det er ikke sikkert, at jeg føler mig krænket.

Til gengæld kan selv samme oplevelse i en anden kontekst eller hos en kollega opleves som krænkende – og så er det per definition en krænkelse. Derfor vil en forebyggende indsats, som fungerer på én arbejdsplads, muligvis ikke fungere på én anden.

Gråzonespillet

Selv med de bedste tiltag og rette intentioner kan seksuel chikane eller seksuelt krænkende adfærd finde sted. For de er kontekstafhængige, og der en mange gråzoner.

Mere end hver ottende af os har fundet vores partner på arbejdspladsen. Det er et udtryk for, at nogen har taget chancen på et tidspunkt – uden at vide med sikkerhed om modparten ville opfatte kurtiseringen som legitim eller potentielt krænkende.

Det gør seksuelle krænkelser og sexchikane til en kompleks størrelse, hvor den psykologiske kontrakt, vi har med hinanden som kolleger, i nogle tilfælde brydes, selvom det nødvendigvis ikke var hensigten.

Problemet er der. Det viser tallene, og derfor er det vigtigt, at vi får taget fat på de dilemmaer, som ofte er knyttet til emnet – både på arbejdspladsen, men også i resten af samfundet.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Nanna Simone Jensen
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk