Grebet skal løsnes om de offentlige ledere

Vi var svært tilfredse hos Lederne, da vi så, at Regeringen, KL og Danske Regioner har udpeget Dorthe Crüger som ledelsesambassadør.

Af Henrik Bach Mortensen, Direktør i Lederne. Bragt på Altinget.dk.

30. marts 2019

Det er ikke nogen tilfældighed, at Dorthe Crüger af Lederne i 2015 blev kåret som Årets Leder.

Vi tror, at hun med sin erfaring og sin dybe indsigt i offentlig ledelse kan hjælpe med at skabe bedre rammer om ledelsesopgaven i det offentlige.

Det er ingen hemmelighed, at vi hos Lederne mener, at offentlige ledere, i lighed med ledere i den private sektor, bør have en uafhængig og selvstændig organisering på arbejdsmarkedet. Konkret bør det afspejles i en lederaftale med de offentlige arbejdsgivere, som understøtter ledernes tætte relation og loyalitet til arbejdsgiverne.

Direktør i Lederne Henrik Bach Mortensen

Der skal opstilles få men klare mål for lederne

Vi læste med interesse, at Dorthe Crüger, i forbindelse med sin udpegning, sagde til Altinget, at hun er meget optaget af den del af anbefalingerne fra Ledelseskommissionen, der handler om at sætte borgerne i centrum.

Dorthe Crüger har ret i, at det i dag kniber for lederne i det offentlige at leve den målsætning ud i praksis. Hvis vi skal hjælpe de offentlige ledere med at have fokus rettet mod borgerne, er der brug for at formulere nogle få klare og forpligtende mål for indsatsen. Alle, både ledere og borgere, skal kunne følge med i, hvordan det går med opfyldelsen af målene. Hvis vi når dertil, bliver der ikke brug for en lang række af de regler, der er i dag er styrende for indsatsen over for borgere og virksomheder.

Med færre regler, mindre bureaukrati og færre proceskrav kan lederne i højere grad udnytte deres ledelsesrum. Målene vil samtidig gøre det meget let for borgere og virksomheder, og ikke mindst arbejdsgiverne, at følge med i, om lederne leverer de ønskede resultater. 

Samarbejdssystemet skal reformeres

Men klare og forpligtende mål gør det ikke alene. Der er også brug for en reform af hele – det såkaldte medindflydelses- og samarbejdssystem. Undersøgelser dokumenterer, at der anvendes betydelige ressourcer på at holde systemet i gang - for den offentlige sektor under ét i omegnen af 3500 årsværk årligt.

Dorte Crüger kan eksempelvis starte med at kigge på ansættelsesudvalgene, som regeringen, KL og Danske Regioner foreslår at tynde ud i og gøre mere effektive. Det ville være én af flere måder at ændre og forenkle samarbejdssystemet på med henblik på at give ledelsesretten tilbage til lederne.  

LÆS OGSÅ: Differentieret pensionsalder er ikke løsningen på fremtidens udfordringer

Offentlige ledere skal udvikle sin digitale forståelse

Når Dorthe Crüger for alvor kommer i gang med sit virke som ledelsesambassadør, bør digitalisering være et af hovedtemaerne. De offentlige ledere har brug for at få udviklet deres digitale forståelse, så de bliver i stand til at møde de nye digitale udfordringer og muligheder. For eksempel skal en skoleleder kunne se og forstå mulighederne i de nye digitale læringsplatforme som et nyt pædagogisk redskab i undervisning.

Der er brug for, at lederne ruster sig til at tilpasse organisationen, så man kan drage fordel af de nye digitale muligheder. Man skal som leder kunne svare på, hvilke krav det stiller til lærerne og hvordan teknologien skal rulles ud.

Selvstændig offentlig ledelsesorganisering

Det er ingen hemmelighed, at vi hos Lederne mener, at offentlige ledere, i lighed med ledere i den private sektor, bør have en uafhængig og selvstændig organisering på arbejdsmarkedet. Konkret bør det afspejles i en lederaftale med de offentlige arbejdsgivere, som understøtter ledernes tætte relation og loyalitet til arbejdsgiverne.

Det er en helt central forudsætning for at sikre lederne et veldefineret ledelsesrum og mulighed for at udvikle en klar lederidentitet.

LÆS OGSÅ: Lederne spiller nøglerolle i den digitale omstilling

Øget samarbejde mellem det private og offentlige

Samtidig håber vi, at Dorthe Crüger i sit arbejde vil prioritere at bryde barrierer ned mellem det offentlige og private som vej til at udvikle den offentlige sektor – og samtidig skabe nye forretningsmuligheder, der udspringer af behov i det offentlige, som vi i sin tid så det med Coloplast, der blev skabt efter idé af en sygeplejerske, der havde set et behov, som sundhedsvæsenet ikke havde en løsning på.

Dorthe Crüger kan i sit virke som ledelsesambassadør skubbe til de kommuner, der i dag ikke er så gode til at lade deres ledere inspirere af den private sektor. Der er stor forskel på, hvor gode de enkelte kommuner er til at samarbejde med det private. Det vil være en lavthængende frugt at høste, hvis man kan løfte de kommuner, der i dag ikke er så gode til at samarbejde med det private. 

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

hbm
Henrik Bach Mortensen

Direktør
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk