Gør ikke livslang læring til et slogan – oven på COVID-19 bliver det en nødvendighed

Behovet for om- og opkvalificering sprænger rammerne for vores nuværende uddannelsessystem, hvor meget er lagt an på, at uddannelse er noget, der foregår ved indgangen til arbejdslivet. Efter COVID-19 må vi som samfund gøre livslang læring til mere end et slogan. Det kalder på et markant nybrud hos politikere, studerende, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere, ledere og medarbejdere. 

09. februar 2021

- Af Thomas Christensen, uddannelseschef, Lederne, og Poul Skov Dahl, formand for EVU-chefnetværket, Danske Professionshøjskoler. Bragt på Altinget den 9. februar.

COVID-19 har sender rystelser igennem arbejdsmarkedet, og mange skal formentlig finde et job i en ny branche. I det lys er det rigtig fornuftigt, at regeringen har fokus på efteruddannelse af arbejdsstyrken. Men den aktuelle situation må ikke spærre for også at tænke om- og opkvalificering i større skala i forhold til behovene på fremtidens arbejdsmarked. 

Meget tyder på, at vi kommer til at mangle alt fra IT-kyndige over SOSU’er til sygeplejersker og pædagoger. Der bliver rift om arbejdskraften i både den private og den offentlige sektor. Derfor er der behov for både større fleksibilitet, et nyt syn på sporskifte og løbende efter- og videreuddannelse – og ikke mindst enighed om, at den private og den offentlige sektor er forbundne størrelser, ikke hinandens modsætninger. 

Privat og offentlig sektor er tæt forbundet

Under den nuværende og den tidligere corona-nedlukning blev det tydeligt for enhver, at børnehaver og skoler løfter en afgørende opgave med at passe og undervise vores børn. Deres arbejde er en forudsætning for, at erhvervslivet kan trække på en tilgængelig og fleksibel arbejdsstyrke. Det står nu helt klart, at rekruttering til velfærdsuddannelserne er vigtigt, og at en effektiv offentlig sektor med dygtige fagprofessionelle og et stærkt erhvervsliv hænger tæt sammen.  

Skal vi også fremover lykkes med at sikre en fleksibel arbejdsstyrke, så har vi i de kommende år brug for at rekruttere flere til velfærdsuddannelserne. Ikke blot unge, men også de lidt ældre. For at nå det mål bør vi gentænke de rigide opdelinger, der i dag er mellem grunduddannelser og efter- og videreuddannelse.

Skal vi også fremover lykkes med at sikre en fleksibel arbejdsstyrke, så har vi i de kommende år brug for at rekruttere flere til velfærdsuddannelserne. Ikke blot unge, men også de lidt ældre.

Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne, og Poul Skov Dahl, formand for EVU-chefnetværket i Danske Professionshøjskoler.

Tre veje til at tiltrække flere til velfærdsuddannelserne

Danske Professionshøjskoler og Lederne vil pege på tre veje til dette: 

For det første skal vi tiltrække flere unge ved at vise gode uddannelses- og karriereveje samt sikre gode muligheder for fleksibel efter- og videreuddannelse.  Derfor skal der arbejdes på at udvikle flere fleksible og relevante tilbud til velfærdsprofessionerne. Det gælder både for dem, som vil videreuddanne sig inden for eget felt, og for dem, som har behov for omskoling og karriereskift.

For det andet skal mulighederne for job- og karriereskifte blive bedre fx ved at udbygge de nuværende sporskifteordninger. Med sporskifte kan der også løses en anden vigtig samfundsudfordring; med omskoling på tværs af brancher kan vi bidrage til at løse udfordringer med strukturel ledighed og nedslidning i udsatte brancher. 

For det tredje kan der også være behov for at tænke i alternative her- og-nu løsninger for at skaffe de nødvendige hænder på velfærdsområdet. Det kan fx ske ved at omskole dimittender, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Aktuelt ser vi en stor interesse for uddannelsen til den nye meritpædagoguddannelse målrettet akademikere i hovedstadsområdet. 

Der er med andre ord nok at tage fat på for at løse de aktuelle rekrutteringsproblemer. Et mere fleksibelt uddannelsessystem og et fælles blik for at løse udfordringerne er vejen frem.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk