God ledelse kan spare skattekroner

God ledelse kan skabe trivsel og mindske sygefraværet i kommunerne. I sidste ende kan det hjælpe kommunerne til at opnå besparelser.

Af Henrik Bach Mortensen, direktør, Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Altinget 13. september 2019

De kommunale budgetter vil de kommende år være under pres, selvom kommunerne med økonomiaftalen, indgået i sidste uge, har fået omkring to mia. kr. mere til service næste år.  For der bliver flere og flere ældre og flere og flere børn i Danmark, som kommunerne skal levere service til.

Det kalder på markante ledere i kommunerne - ledere, der har gode rammer for blandt andet at implementere ny teknologi, skabe bedre arbejdsmiljø og hjælpe med at nedbringe sygefraværet. 

Hvis lederne i det offentlige får bedre rammer for at udøve ledelse, kan kommunerne spare skattekroner og levere bedre service.  Det kunne man læse et godt eksempel på i Jyllands-Posten den 22.08. I en artikel om jordemoder Heidi Astrup Fischer kunne man læse, hvordan hun har formået at nedbringe sygefraværet fra 20 til 3,9 pct. på den afdeling, hun er chef for på Holbæk Sygehus.


Desværre har de offentlige ledere i dag alt for ofte ikke et tilstrækkeligt ledelsesrum at agere indenfor, og det er et helt centralt problem, som der er akut behov for at ændre på.

Henrik Bach Mortensen, Arbejdsmiljøchef i Lederne

Ved at arbejde målrettet med blandt andet personalesammensætningen, trivselsproblemer og kulturen omkring sygefravær er det lykkes Heidi Astrup Fischer at løfte afdelingen til en rangering som Danmarks næstbedste på Dagens Medicins rangliste over fødesteder samtidig med, at arbejdstilfredsheden blandt afdelingens jordemødre steg med 15 procentpoint. Det flotte resultat er opnået uden at tilføre ekstra midler til afdelingen.

Eksemplet med Heidi Astrup Fischer illustrerer rigtig godt, hvordan kommunerne kan optimere og effektivisere den daglige drift, uden at der nødvendigvis koster flere skattekroner. Hvis det skal kunne lade sig gøre, kræver det, at lederne i det offentlige får de mest optimale rammer og vilkår for at udøve god ledelse.

LÆS OGSÅ: Vi skal hylde de bedste ledere

Desværre har de offentlige ledere i dag alt for ofte ikke et tilstrækkeligt ledelsesrum at agere indenfor, og det er et helt centralt problem, som der er akut behov for at ændre på. Der er brug for, at de offentlige ledere får en helt anden status, en anden rolle end i dag samtidig med, at de organisatorisk skal være uafhængig af medarbejderne.

Vi er hos Lederne overbeviste om, at det vil øge produktiviteten, mindske sygefraværet og føre til øget implementering af ny teknologi, hvis kommuner og regioner gav lederne mulighed for reelt at lede samtidig med, at kommunerne indførte konkrete mål for, hvor meget og hvordan eksempelvis sygefraværet skal nedbringes i de kommende år. 

Med klare mål og færre regler, mindre bureaukrati og færre proceskrav kan lederne i højere grad udnytte deres ledelsesrum. Konkrete mål vil samtidig gøre det meget let for borgere og virksomheder, og ikke mindst arbejdsgiverne, at følge med i, om lederne leverer de ønskede resultater.

Alle, både ledere og borgere, skal kunne følge med i, hvordan det går med opfyldelsen af målene. Hvis vi når dertil, vil kommunerne kunne få pengene i budgettet til at række længere. Og vi kunne afskaffe en lang række af de regler, der er i dag er styrende for indsatsen over for borgere og virksomheder.

Kontaktoplysninger

hbm
Henrik Bach Mortensen
Direktør i Lederne
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk