Glædeligt at løngabet melllem kønnene skrumper

Der bliver mindre og mindre forskel på mænds og kvinders løn, viser de nyeste tal. Det er en glædelig udvikling, der er sket løbende over de seneste 15 år. Hos Lederne ser vi frem til, at forskellen i lønniveau mellem mænd og kvinder helt forsvinder. En forudsætning for, at det kan ske, er at fædrene tager mere barselsorlov.
 
Af Nanna Simone Jensen, Ligestillingspolitisk konsulent i Lederne. Bragt i Fyens Stiftstidende den 18. september 2019.

Vi ved fra tidligere undersøgelser, at løngabet mellem mor og far er mindre i familier, hvor fædre tager mere barsel, så moren kommer hurtigere tilbage i job. Derfor regner vi med, at kommende EU-regler om en mere ligelig fordeling af barselsreglerne vil skubbe til den positive lønudvikling. De kommende EU-regler indebærer, at begge forældre har ret til mindst otte ugers barselsdagpenge.

Hos Lederne ser vi gerne, at vi i Danmark er endnu mere ambitiøse og deler de 32 ugers barselsdagpenge ligeligt, så hver af forældrene får barselsdagpenge i 16 uger. Hvis den ene af forældrene vil tage mere end 16 uger, skal det ske for egen regning. Det forslag håber vi, at beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren vil gå videre.

Hvis regeringen vil indføre en ligelig fordeling af de 32 uger, vil det slå hul på en meget fasttømret barselskultur.

Kontaktoplysninger

Nanna Simone Jensen
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk