Mit Lederne

Debat

Giv plads til de store tanker - også selvom ferien er slut

21. august 2017

KLUMME AF DIREKTØR BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS på Finans.dk: De fleste bliver ledere, fordi de drømmer om at drive en udvikling i den organisation, de er ansat i. Men tit bliver drømmen udfordret, når hverdagen fyldes op af driftsopgaver og brandslukning. 

For nylig læste jeg i en undersøgelse fra Lederne, at 41 procent af lederne har brugt tid i sommerferien på at overveje ændringer i deres virksomhed, som skal føres ud i livet efter ferien. Det er måske ikke overraskende, at der, mens man slænger sig i hængekøjen, opstår kreative ideer og frugtbare tanker. Feriens ro giver ledere mulighed for at overveje, hvordan forretningen kan udvikles og styrkes.

Dét at give plads til de store tanker er noget, ledere bør gøre i langt større udstrækning – ikke kun i ferien. Alt for mange ledere fortaber sig i detaljen, den velkendte drift og begraver sig i teknik og regneark, når den travle hverdag igen melder sig. Man bør imidlertid tage udviklingsdelen af jobbet alvorligt og løbende forholde sig til, hvordan man fremtidssikrer virksomhedens værdiskabelse. I lyset af de velfærdsudfordringer, som vi står overfor, er det samtidig vigtigt, at danske ledere ikke kun reducerer værdiskabelse til et spørgsmål om at optimere og skabe kortsigtet finansiel gevinst.

LÆS OGSÅ: Ændringer i virksomheden bliver planlagt i sommerferien

Man kan med fordel lade sig inspirere af Michael Porter, som var hovedtaler på årets European Business Forum Thinkers 50. Her advokerede han for behovet for det, han kalder ”Creating Shared Value” (CSV).  Det er CSR i en version 2.0., hvor den forretningsmæssige og sociale dagsorden smelter sammen. Hvor CSR ”kun” handler om at gøre godt, og derfor alt for ofte reduceres til et appendiks til strategiplanen uden forretningsmæssig betydning, så bygger CSV på et princip om, at det at tjene penge og gøre godt er hinandens forudsætninger. Det har med andre ord kimen til reelt at gøre en forskel i virksomheden. 

Danske ledere må aldrig tabe af syne, at virksomhederne har brug for et stabilt samfund, med politisk ro, for at kunne fungere optimalt. Der er en tendens til, at vi i Danmark tager for givet, at det sker helt automatisk via en politisk kultur, der sikrer et stærkt velfærdssamfund

Direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Konceptet ”Shared Value” er ikke nyt, men tåler alligevel gentagelse, fordi vi alle kan vinde ved, at den i større grad slår igennem i en dansk kontekst, og ikke kun er noget, man beskæftiger sig med i det store udland eller i de internationale danske virksomheder. Kort fortalt handler det om at skabe økonomisk værdi på en måde, som også gavner samfundet, idet man sigter efter at tjene penge på at skabe løsninger, der adresserer samfundets behov og udfordringer.

Danske ledere må aldrig tabe af syne, at virksomhederne har brug for et stabilt samfund, med politisk ro, for at kunne fungere optimalt. Der er en tendens til, at vi i Danmark tager for givet, at det sker helt automatisk via en politisk kultur, der sikrer et stærkt velfærdssamfund. Med den demografiske udvikling, integrations- og immigrationsproblemer samt et digitalt arbejdsmarked, som forudsætter massiv investering i kompetenceudvikling, kan det vise sig at blive ganske svært at opretholde vores velfærdssamfund i de kommende årtier.

Så ja der er i høj grad for behov for ledere, der tager sig den frihed at tænke store tanker, men der er også behov for ledere, der tager initiativ til samarbejde med aktører på tværs af sektorer om at løse fremtidens sociale udfordringer uden at gå på kompromis med ønsket om at tjene penge.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

Bodil Ismiris, direktør hos LederneKlummen er bragt på Finans.dk den 21. august 2017. Bodil Nordestgaard Ismiris skriver mest om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.

Bodil Nordestgaard Ismiris er direktør for Ledernes A-kasse og medlemsrådgivning.