Giv nu de kommunale ledere mere frihed

Det bør stå meget højt på de nye kommunalbestyrelsers dagsorden, at de kommunale ledere skal have mere frihed til, hvordan når de overordnede mål, som politikerne udstikker. Alt for mange dokumentationskrav og snærende rammer har desværre ramt lederne de senere år – til skade for ikke bare lederne, men også medarbejdere og borgere.

27. december 2021

-Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør for Lederne. Bragt i Politiken den 27. december 2021.  

Efter nytår sætter 2.436 kommunale politikere sig om bordet i de 98 nye kommunalbestyrelser, som blev valgt ved valget i november. Der er masser af opgaver at tage fat på, men som repræsentant for Danmarks største lederorganisation vil jeg gerne pege på én presserende udfordring, som er en vigtig forudsætning for at løse mange af de øvrige.

I de senere år har lederne i den kommunale sektor nemlig desværre oplevet en alarmerende udvikling, hvor der er blevet lagt flere og flere dokumentationskrav ned over dem fra både staten og kommunen selv. I en undersøgelse, som Lederne gennemførte for et års tid siden, sagde næsten to tredjedele af de kommunale ledere, at der var kommet flere dokumentationskrav fra både staten og kommunen i løbet af de seneste to år.

Kommunerne kan altså ikke bare skyde skylden på det stigende bureaukrati over på staten, og derfor er det på høje tid, at kommunalpolitikerne tager udviklingen op til alvorlig revision. Det kan meget passende være et selvstændigt mål for de nye kommunalbestyrelser, at de ikke blot holder igen med selv at lægge nye dokumentationskrav ned over ledere og medarbejdere, men også kigger meget kritisk på, hvor der kan ryddes op og gives mere frihed til de lokale ledere og medarbejdere i forhold til, hvordan de vil arbejde for at nå de overordnede mål, som kommunalpolitikerne naturligvis sætter.

Kære nye kommunalbestyrelser: Sæt jer sammen på tværs af partiskel og bliv enige om, at I vil vise mere tillid til medarbejdere og ledere til at føre de politiske mål ud i virkeligheden

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør for Lederne

I mange kommuner – og generelt i den offentlige sektor – er den afgrænsning desværre slet ikke klar nok, hvilket Ledelseskommissionen også rettede et meget kritisk blik på i dens afsluttende rapport for tre et halvt år siden. Og desværre tyder Ledernes undersøgelse på, at det faktisk er gået den forkerte vej siden da. Over en tredjedel af de kommunale ledere i Ledernes undersøgelse sagde, at de havde fået mindre ledelsesrum til at føre de politiske beslutninger ud i livet, end de havde to år tidligere. Og kun hver 10. oplevede, at ledelsesrummet var blevet udvidet.

Derfor, kære nye kommunalbestyrelser: Sæt jer sammen på tværs af partiskel og bliv enige om, at I vil vise mere tillid til medarbejdere og ledere til at føre de politiske mål ud i virkeligheden. Så siger det til gengæld sig selv, at lederne naturligvis også i endnu højere grad står til ansvar for, om målene nås. Jeg er helt sikker på, at det ikke blot vil øge tilfredsheden hos både ledere og medarbejdere, men allervigtigst også give bedre service til dem, kommunerne jo er til for, nemlig borgerne.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk