Giv lederne bedre viden om sygemeldte

Sygefraværet skal ned, har regeringen slået fast. Det er vi hos Lederne enige i. Derfor er det vigtigt, at vi gør vores ypperste for at hjælpe sygemeldte hurtigst muligt tilbage i arbejde.

27. september 2019

Af Signe Tønnesen Bergmann, chefkonsulent i Lederne. Bragt i bla. Fyens Stiftstidende 27. september 2019

Det vil langt de fleste ledere på danske virksomheder hellere end gerne bidrage til. Men mange mangler den viden, der skal til,for bedst muligt at støtte og hjælpe medarbejdere, der er ramt af langtidssygemeldinger. Man kan ikke forvente, at lederne har specialviden om kommunens tilbud til sygemeldte, og lederne har heller ikke ekspertise til at vurdere, hvordan et sygdomsforløb kan udvikle sig og hvilke hensyn, virksomheden kan tage for at skåne udsatte medarbejdere. Den viden sidder jobcentrene inde med, men alt for ofte når den ikke ud til lederne. Derfor skal de kommunale jobcentre blive bedre til at arbejde sammen med arbejdspladserne.

I det hele taget ved vi, at det giver størst værdi for alle, når de forskellige aktører samarbejder om at lægge en koordineret plan for, hvordan langtidssygemeldte kan komme tilbage i arbejde. Det kommer især de små virksomheder til gavn, fordi det er her, lederne oftest mangler viden. 

Signe Tønnesen Bergmann, Chefkonsulent i Lederne

Heldigvis er der kommuner, der gør en stor indsats for at støtte lederne i arbejdet med sygemeldte. Dem bør andre kommuner lade sig inspirere af. I Vejle Kommune kan ledere eksempelvis få råd om, hvordan en medarbejder kan raskmelde sig delvist eller gå i et praktikforløb for at komme stille og roligt i gang efter et sygdomsforløb. Rådgivningen foregår ude på virksomheden, hvor en repræsentant for kommunen mødes med lederen og den sygemeldte.

Lignende initiativer har Ballerup Kommune sat i værk. Her viser tallene, at samtaler med langtidssygemeldte fører til, at flere er tilbage i arbejde, enten på fuldtid eller som delvist raskmeldte.

Blandt øvrige tilbud i kommunerne er rådgivning om stresshåndtering, trivselssamtaler, fysisk træning og såkaldte mestringsforløb, hvor den ansatte bl.a. lærer at håndtere smerter og stress og lærer at tage dialogen om trivsel og mistrivsel med sin leder. De samtaler fører ofte til hurtigere raskmeldinger, viser erfaringerne.

LÆS OGSÅ: God ledelse kan spare skattekroner

I det hele taget ved vi, at det giver størst værdi for alle, når de forskellige aktører samarbejder om at lægge en koordineret plan for, hvordan langtidssygemeldte kan komme tilbage i arbejde. Det kommer især de små virksomheder til gavn, fordi det er her, lederne oftest mangler viden.

Derfor er der ingen grund til at tøve i kommunerne med at kontakte virksomhederne og få et samarbejde i gang med lederne. Det skylder vi både de sygemeldte, arbejdspladserne og de medarbejdere, der må løbe stærkere, fordi nogle kollegaer er sygemeldte.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk