Frie kommuner kan blive et hit - hvis lederne får rum til at lede

Det er en rigtig god idé at give syv kommuner frihed til at afprøve nye løsninger næsten uden statslig regulering og dokumentationskrav. Men hvis forsøget skal blive en succes, kræver det, at de kommunale ledere også får reelt rum til at lede.

27. oktober 2020

- Af Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund og ledelsesambassadør for den offentlige sektor, og Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten 27. oktober 2020.

Det var en rigtig god nyhed, som statsministeren præsenterede fra talerstolen, da hun åbnede Folketinget først i oktober. Her lagde hun op til, at syv kommuner i de kommende tre år skal have frihed til at organisere dagtilbuds-, skole- og ældreområdet næsten fuldstændig uden statslig regulering, dokumentations- og lovgivningskrav. Det har potentiale til at blive et virkelig godt og banebrydende forsøg ikke bare for den kommunale sektor og medarbejderne, men i høj grad også for borgerne, som i bedste fald kan se frem til en service, som i langt højere grad er tilrettelagt efter borgernes behov end i dag.

MEN hvis forsøget skal blive en succes, kræver det i høj grad også dygtige ledere i kommunerne, som får det nødvendige rum til at lede efter de mål, som kommunalpolitikerne udstikker. Og politikerne skal have den fornødne respekt for, at de ikke skal ind over alle sager, men netop koncentrere sig om at vedtage de mål og prioriteringer, som det så overlades til lederne ned gennem systemet at føre ud i livet. Den ekstraordinære situation under corona-krisen har vist os, at den offentlige sektor sagtens kan agere hurtigt og agilt, når målet – i dette tilfælde at undgå corona-smitte blandt medarbejdere og borgere – var klart og tydeligt. Det skal vi lære af – også i mere almindelige tider.

I denne uge er det officiel ledelsesuge i den offentlige sektor, og vi vil gerne benytte lejligheden til at slå et slag for ledelsesrummet for de offentlige ledere. Vi ser desværre for mange eksempler på, at offentlige ledere reelt er låst fast i en spændetrøje, hvor snærende politiske bånd og dokumentationskrav gør det vanskeligt for dem at udøve deres faglighed og træde i karakter som ledere. Og hvis de gode intentioner om friere kommuner skal gå i opfyldelse, er det helt afgørende, at de kommunale ledere får et klart mandat og et større rum til at lede.

 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk