Forebyggelse af seksuel chikane skal ikke ende i overvågningskultur

Sofie Linde og andre modige kvinders fortælling om deres oplevelser med sexisme er en god anledning til at drøfte seksuel chikane på arbejdspladsen og bryde tabuet omkring sexchikane. Men det er ikke en god anledning til at skabe unødvendig lovgivning, der giver lederen et indirekte objektivt ansvar for sexchikane.

20. september 2020

- Af Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Politiken den 20. september 2020.
Ingen unødig lovgivning i forebyggelse af sexchikane
I sidste uge udtrykte Fagbevægelsens Hovedorganisation i Politiken endnu en gang et ønske om at skærpe arbejdsgiveransvaret, så lederen hæfter for chikane, der udøves på arbejdspladsen, medmindre lederen kan godtgøre, at chikanen ikke kunne være undgået. Dermed ønsker FH at give lederen et indirekte objektivt ansvar for seksuel chikane.

Det mener vi hos Ledernes Hovedorganisation er en meget uheldig sti at bevæge sig ned ad. Af flere årsager. 

Lederen har allerede i dag et lovmæssigt ansvar til at sikre, at sexisme og seksuel chikane ikke finder sted på arbejdspladsen. Skærper man arbejdsgiveransvaret, vil det fundamentalt ændre den måde, vi indretter arbejdspladser på, og der er overordentlig stor risiko for, at en skærpelse vil medføre overvågningskultur og rigide regler på arbejdspladsen. Det kan betyde, at en mand og en kvinde ikke længere kan holde møde med lukket dør, eller at der skal overvågningskameraer på kontoret. Samtidig bryder det med retsprincipper om bevisbyrde, da lederen i så tilfælde skal bevise, at vedkommende har foretaget passende foranstaltninger – og chikanen har fundet sted til trods.

En skærpelse vil medføre overvågningskultur og rigide regler på arbejdspladsen. Det kan betyde, at en mand og en kvinde ikke længere kan holde møde med lukket dør, eller at der skal overvågningskameraer på kontoret.

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation.

Seksuel chikane og sexisme skal tages op og tages alvorligt. Det vidner både Sofie Lindes modige fortælling om samt 1.615 personers underskrifter mod sexchikane. Det viser et behov for større åbenhed om sexchikane og uacceptabel adfærd på arbejdspladsen. Åbenhed, som er helt nødvendigt for, at lederne kan handle. De skal vide, at chikanen finder sted, for at kunne gøre noget og sætte ind de steder, hvor der er behov.

Derfor må ingen – hverken Sofie, de 1.615 underskrivere eller andre, der oplever seksuel chikane – være et sekund i tvivl om, at de kan og skal henvende sig til ledelsen og føle sig sikre på, at sagen vil blive taget alvorligt; selv hvis det er en topleder, som står bag ugerningen.

For seksuel chikane er et no-go. Derfor har kampen mod sexchikane og andre krænkelser i mange år været en mærkesag for Ledernes Hovedorganisation, hvor vi har leveret gode råd og vejledning til ledere om, hvordan de bedst kan forebygge og håndtere sexchikane, hvis det opstår. Vi har ingen tvivl: Lederne vil gerne tage og tager allerede i dag ansvar

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk