Mit Lederne

Debat

Fokus på styrker i stedet for skemaer og karakterer

04. oktober 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: Noget af det, der kan være med til at give medarbejdere stress, er målinger – og især, hvis målingerne bliver af personlig karakter, begynder stresshormonerne for alvor at rase i kroppen

I en undersøgelse foretaget af YouGov for dagbladet BT i sommer svarede 17 procent af danskerne, at de har oplevet at få en karakter til MUS, og mere end hver tredje af de adspurgte fastslog, at de er helt eller delvist enige i, at det var ubehageligt at få en karakter. Samtidig var 57 procent af dem, der ikke har fået en karakter, enige i, at en karaktergivning ville være ubehagelig.

Det er for mig absolut et must, at man som leder har dialog med sine medarbejdere og i den forbindelse giver feedback. Det skal både ske løbende og ved faste planlagte møder som f.eks. MUS-samtalen. Men når det er sagt, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det egentlig er ganske ærgerligt, at så mange virksomheder går glip at det potentiale, der er blandt medarbejderne, ved at de i deres udviklingssamtaler fokuserer på de ofte alenlange skemaer med bedømmelser i flere dimensioner. Ofte er der fastlagt en stram linje for, hvad der skal tales om uden reel fokus på, om det i virksomheden er denne rammesætning, der skaber den største værdi – og hvis det så ovenikøbet giver anledning til, at medarbejdere måske går og bekymrer sig om resultatet, og det giver anledning til en tilstand af stress, er det værd at overveje, om man som virksomhed har valgt den rette metode.

 

LÆS OGSÅ: Målinger af performance kan føre til stress

 

Omvendt kan man godt argumentere for, at det ikke er noget problem, for der måles jo kun på opgaveløsning og faglighed – ikke på personligheden. Det er helt sikkert også intentionen med disse systemer og det, virksomhedens ledere er trænede i at forholde sig til. Men når medarbejderen er til samtalen og bedømmelsen bliver drøftet, tror jeg, det kan være ganske svært ikke at tage en bedømmelse personligt, især hvis den peger i retning af, at der skal ske en eller anden form for forbedring.

 

Jeg har i min tid som leder også været med til at bruge skala-bedømmelser i forbindelse med MUS. Det fungerede på den måde, at medarbejderen og jeg kom med hver vores vurdering. For det meste var vi nogenlunde enige, men ind i mellem var der også bedømmelser, hvor vi var et godt stykke fra hinanden, og hvor det var helt tydeligt for mig, at medarbejderen var berørt af evalueringen, selv om jeg forsøgte at levere budskabet på en konstruktiv måde.

 

LÆS OGSÅ: Målstyring skaber frygt for at begå fejl

 

Systemet fungerede som tiltænkt, men spørgsmålet er, om man reelt drøfter udvikling ved at sætte fokus på medarbejderens svagheder frem for fokus på de områder, hvor han eller hun virkelig præsterer, og hvor kompetencerne kan styrkes endnu mere – og dermed være med til at skabe en endnu større værdi for virksomheden.

 

Hos Lederne har vi gjort op med de traditionelle MUS-samtaler og i stedet valgt at gennemføre samtalerne ud fra den filosofi, at vi alle trives og udvikler os mest dér, hvor vi i forvejen er stærke, og det skal vi bygge videre på.  Det betyder, at vi har afskaffet de mange skemaer. I stedet holder vi en samtale med vores medarbejdere om, hvad der motiverer, og hvornår de oplever sig stærkest, gladest og præsterer bedst. Vi sætter stadig fokus på udviklings- og forbedringsområder, og der er stadig plads til kritik, hvis der er behov for det. Men det er ikke ud fra en lang tjekliste, hvor medarbejderen er blevet målt og vejet – det sker ud fra en konstruktiv dialog og feedback. Og uden at give hverken 4- eller 12-taller.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 4. oktober 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration