Fokus på offentlig ledelse er godt - men ikke nok

Det er vigtigt med en ledelsesuge, hvor offentlig ledelse er til debat. Endnu vigtigere er det dog, at ordene fører til handlinger og forbedringer for offentlige ledere.

Af Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne. Bragt i Avisen Danmark, som udkommer med en række jysk-fynske medier, fredag d. 1. november.

01. november 2019

Denne uge er udnævnt til Ledelsesuge af Staten, KL og Danske Regioner. Ideen er at bruge ugen på at inspirere, skabe debat og understøtte dialog om offentlig ledelse. Det synes vi hos Lederne er en god idé. 

For offentlige ledere er helt centrale for den velfærd, vi alle nyder godt af og gerne vil nyde godt af - også i en fremtid, hvor der bliver flere ældre og flere børn, som har brug for offentlig service.

Derfor er det vigtigt at sætte offentlig ledelse til debat. Endnu vigtigere er det dog, at ordene fører til konkrete handlinger og forbedringer. Hvis vi som samfund skal yde velfærd til alle danskere i fremtiden, skal vi skabe nye rammer for de offentlige ledere, så de kan løfte den offentlige sektor ved eksempelvis at implementere ny teknologi, øge produktiviteten og hjælpe med at nedbringe sygefraværet.

 

Vi er hos Lederne overbeviste om, at det vil øge produktiviteten, skabe bedre trivsel blandt de ansatte og føre til øget implementering af ny teknologi, hvis lederne får mulighed for reelt at lede.

Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne

Desværre har de i dag alt for ofte ikke tilstrækkeligt ledelsesrum at agere indenfor. Det er et helt centralt problem, som vi håber, debatten her i Ledelsesugen kan bidrage med at få løst. Der er brug for, at de offentlige ledere får en helt anden status og en anden rolle, end de har i dag. 

Og så er det nødvendigt at gøre lederne i det offentlige organisatorisk uafhængige af medarbejderne.
Modsat minimumsnormeringer og ansættelse af flere sygeplejersker, koster god ledelse ikke noget. Derfor vil vi alle sammen nyde godt af at give lederne i det offentlige bedre mulighed for at lede.

Vi er hos Lederne overbeviste om, at det vil øge produktiviteten, skabe bedre trivsel blandt de ansatte og føre til øget implementering af ny teknologi, hvis lederne får mulighed for reelt at lede.

LÆS OGSÅ: Vi skal hylde de bedste ledere

Står det til Lederne, er der også brug for at opstille konkrete mål for, hvordan sektoren skal udvikle sig de kommende år. Konkrete, overordnede mål vil mindske det bureaukrati, lederne skal navigere i i dag, i form af dokumentationskrav, proceskrav og lignende.

Med klare mål og færre regler, mindre bureaukrati og færre proceskrav kan lederne i højere grad udnytte deres ledelsesrum til at arbejde for velfærden. Konkrete mål vil samtidig gøre det meget let for borgere og virksomheder, og ikke mindst politikerne, at følge med i, om lederne leverer de ønskede resultater.

Det ville være fantastisk, hvis den debat, som Ledelsesugen danner ramme om, kan bringe os dertil.

Kontaktoplysninger

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk