Flere unge skal få mod på erhvervsuddannelser

Danske faglærte har højt niveau, hvilket DM i Skills også dokumenterer. Men alt for få unge vælger desværre de faglærte uddannelser, og det skal vi lave om på.

Af Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne. Bragt i Avisen Danmark den 16. januar 2020.

17. januar 2020

I denne uge viser Danmarks dygtigste unge faglærte, hvad de kan med deres fag til den årlige konkurrence DM i Skills. Danmark har altid haft en stolt tradition for dygtige håndværkere og faglærte, og hvis man har besøgt eller set tv-klip fra Skills de senere år, vil man vide, at det i den grad stadig er tilfældet.

Det høje faglige niveau står desværre i skærende kontrast til, at alt for få danske unge vælger en erhvervsuddannelse, når de er færdige med 9. eller 10. klasse. Kun hver femte valgte i 2019 at søge ind på en erhvervsuddannelse, mens gymnasierne – især det almene – tiltrækker langt flere unge. Det er et stort samfundsmæssigt problem, fordi alle prognoser viser, at vi vil komme til at mangle titusindvis af faglærte på det danske arbejdsmarked i løbet af de kommende år.

Det er et stort samfundsmæssigt problem, fordi alle prognoser viser, at vi vil komme til at mangle titusindvis af faglærte på det danske arbejdsmarked i løbet af de kommende år.

Berit Toft Fihl, Politisk Chef

Ofte peges der på erhvervsuddannelsernes manglende kvalitet som en af forklaringerne på, at de unge fravælger dem. Men det holder ikke stik. Det viser ikke bare de dygtige faglærte, som deltager i Skills, men også en stor undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut udgav i 2019. Her sagde under en 10. del af de 9. klasse-elever, som havde valgt en gymnasial uddannelse efter 9. klasse, at de mente, at erhvervsuddannelserne havde dårligere kvalitet end andre uddannelser.

Undersøgelsen ramte også en pæl gennem en anden sejlivet myte, nemlig at mangel på praktikpladser får de unge til at fravælge erhvervsuddannelser. Kun cirka hver 20. unge angav det som en af begrundelserne for, at de ikke havde valgt en erhvervsuddannelse.

Derimod var der mange, som havde fravalgt erhvervsuddannelserne, fordi de ikke troede, at de ville ”passe ind” på en erhvervsuddannelse. Der kan ligge mange ting i det udsagn, men det bør i hvert fald være en vigtig reminder for os alle om, at vi skal tale erhvervsskolerne og de faglærte uddannelser op, også når der ikke er Skills. Og så bør erhvervsskolerne gøre endnu mere for at skabe et godt miljø på uddannelserne, som tiltaler langt flere – også blandt de unge kvinder.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk