Flere skal vælge STEM

Det er vigtigt, at vi alle - både uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og politikere - holder øjet på bolden og har et fortsat fokus på at få flere unge til at engagere sig i STEM.

Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i Lederne. Bragt i Information den 18. august 2020.

18. august 2020

laboratorium

I år blev ni procent flere - svarende til 1.380 - optaget på en STEM-uddannelse, altså en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse (STEM er forkortelse for de engelske ord Science, Technology, Engineering and Mathematics, red.) Det tal skal vi glæde os over og bruge til at få endnu flere unge til at se i retning af STEMuddannelserne.

Men vi skal også huske, at dette års stigning skal ses i lyset af et rekordoptag på de videregående uddannelser generelt, fordi man fra politisk hold har valgt at øge det samlede optag i 2020 grundet COVID-19.

For ser man på andelen af unge, som har valgt STEM, er stigningen på knapt så imponerende 0,7 procentpoint - fra 23,5 procent af alle studerende i 2019 til 24,2 procent i 2020. Vi skal stadig fejre dette års optag, men huske på, at en stigning næste år og de kommende år ikke er givet.

Vi er nødt til at få bragt alle talenter i spil på det her område, og derfor skal særligt pigernes interesse for naturvidenskabelige og tekniske uddannelser dyrkes.

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i Lederne

Derfor er det vigtigt, at vi alle - både uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og politikere - holder øjet på bolden og har et fortsat fokus på at få flere unge til at engagere sig i STEM.

Det har vi brug for til at skabe morgendagens teknologiske og digitale løsninger og til at sikre den bæredygtige omstilling. Og ikke først om ti år, men allerede nu hvor mange virksomheder i den grad mangler STEM-kompetencer, og dansk erhvervsliv hungrer efter den tekniske og naturvidenskabelige viden, som skal være med til at fremtidssikre virksomhedernes konkurrencekraft.

Derfor handler det i særlig grad om at få bragt kvinderne i spil, da kvinderne på mange STEM-studier er kraftigt underrepræsenteret.

I år udgør de kun 33 procent af alle de kommende STEM-studerende.

Vi er nødt til at få bragt alle talenter i spil på det her område, og derfor skal særligt pigernes interesse for naturvidenskabelige og tekniske uddannelser dyrkes. Der skal arbejdes med en udvidelse af forståelsen af STEM-kompetencer, hvor der lægges mere vægt på humanistiske aspekter som design, filosofiog bæredygtighed, så flere kvinder kan se sig selv i STEM-uddannelser og STEM-job.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk