Finansministeren viser vejen med barselsorlov - nu skal regeringen følge op med lovgivning

Det er et stærkt signal, at finansminister Nicolai Wammen er gået på barselsorlov og dermed har vist, at også mandlige topledere kan tage barsel. Næste skridt må være, at regeringen tager initiativ til en markant udvidelse af den periode med barselsdagpenge, som er reserveret til fædrene.

07. januar 2021

- Af Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne. Bragt i Avisen Danmark den 7. januar 2021.

Danske mænd tager desværre kun cirka 10 procent af den samlede barselsorlov, mens kvinderne står for resten. Det er naturligvis op til de enkelte familier, hvordan de vælger at fordele orloven, men for kvindernes karriere og muligheden for at få flere kvindelige ledere er det helt afgørende, at vi får en mere ligelig fordeling af barselsorloven.

Derfor er det en rigtig god nyhed og et vigtigt signal, når en kendt mand i en topstilling som senest finansminister Nicolai Wammen tager en længere barselsorlov. Analysebureauet YouGov har tidligere gennemført en undersøgelse for Lederne, som viste, at mange fædre egentlig gerne ville have taget længere barsel, end han reelt gjorde. Men undersøgelsen peger også på den grundlæggende udfordring, at der er stærke vaner på området, som står i vejen for mere ligelig fordeling af barslen, og det er desværre stadig mere socialt acceptabelt for mor end far at tage barsel. 

Nicolai Wammen er heldigvis ikke den første mandlige minister, som tager længere barselsorlov, og forhåbentlig er der flere på vej. Nu håber vi så bare i Lederne, at regeringen også tager initiativ til ambitiøs lovgivning på området, som vil betyde markante forandringer i fordelingen af orlov. Det er ikke nok at implementere EU-direktivet om otte ugers barselsorlov mere reserveret til fædrene, hvis det nuværende barselsmønster for alvor skal brydes. Vi håber, at regeringen og Folketinget vil lytte til Ledernes konkrete forslag om at dele de offentligt betalte dagpenge under forældreorloven ligeligt mellem forældrene med 16 uger til hver. Det vil anspore langt flere familier til at lade far være længere på orlov – til glæde for børnene, familierne, fædrene, kvindernes karrierer og dermed i sidste ende dansk erhvervsliv. I et lille land som Danmark er vi helt afhængige af at udnytte talentmassen bedst muligt, og det gør vi ikke i dag, når under en femtedel af lederne er kvinder.

 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk