EU's ambitioner om bæredygtighed kan få modsat effekt

Et kommende udspil fra EU-Kommissionen om bæredygtig selskabsledelse risikerer at sætte virksomhedsledelser og bestyrelser skakmat og bremse den bæredygtige udvikling.

02. juni 2021

-Af Torkild Justesen, politisk direktør i Lederne. Bragt på Altinget.dk den 2. juni 2021. 

Efter sommerferien forventes EU-kommissionen at offentliggøre et nyt initiativ om bæredygtig selskabsledelse. Ideen om at skubbe europæiske virksomheder i en mere bæredygtig retning er sympatisk nok.

Problemet er bare, at EU-Kommissionen er parat til at vedtage regler, der griber ind i virksomhedernes ledelse, blandt andet ved at give grupper af interessenter fra det omgivende samfund bestemmende indflydelse på virksomhedernes drift.

På den måde risikerer EU at sætte erfarne ledelser og bestyrelser skakmat. Det kan vise sig ødelæggende for virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening og i sidste ende koste dyrt i form af tabt vækst og velstand.

På den måde risikerer EU at sætte erfarne ledelser og bestyrelser skakmat. 

Torkild Justesen, politisk direktør i Lederne

Det kan modarbejde den ambition om bæredygtighed, som EU-kommissionen forsøger at fremme. Hvis virksomhederne bliver låst fast af rigide regler og krav om inddragelse af diverse interessent-grupper, risikerer vi meget nemt, at der ikke bliver økonomisk overskud til at udvikle virksomhederne i en mere bæredygtig retning.

Et flertal af lederne er i dag sporet ind på den bæredygtige udvikling, som EU vil fremme. 70 procent blandt medlemmerne af Ledernes Hovedorganisations svarede eksempelvis for nylig i en spørgeundersøgelse, at de mener, at deres virksomhed er nødt til at udvikle sig i en bæredygtig retning, hvis den skal være konkurrencedygtig i fremtiden. 

Vi tillader os at tro, at det faktisk er de mennesker, som er ansat i ledelser og udpeget til professionelle bestyrelser, som bedst ved, hvordan man driver og udvikler en virksomhed. Derfor er vi overordentligt bekymrede for EU-Kommissionens indblanding i de anliggender.

Vi tillader os at tro, at det faktisk er de mennesker, som er ansat i ledelser og udpeget til professionelle bestyrelser, som bedst ved, hvordan man driver og udvikler en virksomhed

Torkild Justesen, politisk direktør i Lederne

Kommissionen risikerer at afspore den grønne omstilling, som både politikere, virksomhedsledere og et flertal i den danske befolkning bakker op om.

På virksomhederne er ledere og medarbejdere allerede i fuld gang med den grønne omstilling og venter i virkeligheden bare på, at politikerne træffer konkrete beslutninger om, hvordan vi når det ambitiøse, politiske mål om 70 procents CO2-redaktion i 2030.

Hvis politikerne lægger skinnerne mod 70 procents målet, er lederne klar til at styre det lokomotiv, som virksomhederne udgør, i samme retning. Derfor er det vigtigt, at den proces ikke bliver afsporet af EU-Kommissionen i et misforstået forsøg på at fremme bæredygtighed.

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk