Erfaringer med fjernundervisning kan understøtte brugen af digital læring efter krisen

Polariseringen mellem de 'digitaliseringsbegejstrede' og dem, der sværger til den klassiske analoge undervisning virker ufrugtbar og kan forhindre, at vi gør brug af vores digitale erfaringer i undervisningen.

29. april 2020

Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne. Bragt på Altinget.dk den 29. april 2020.

I Altinget Uddannelse kunne man mandag læse et debatindlæg om erfaringerne fra den digitale undervisning under skolelukningen med 41 lærere og skolepædagoger som afsendere.

Hovedbudskabet var følgende: ”I skoleverdenen må særligt én erfaring stå soleklart: At onlineundervisningen aldrig kan erstatte den virkelige undervisning”. Herefter rettede debattørerne en kritik imod ’de digitaliseringsbegejstrede’, der ifølge debattørerne overså at nære relationer og fællesskabet er særligt vigtigt for de børn og unge, der kommer fra udsatte familier.

Hos Lederne undrer vi os over behovet for at etablere så stærke modsætninger mellem de digitaliseringsbegejstrede og dem, der sværger til den klassiske analoge undervisning. For hvem af de såkaldte digitaliseringsbegejstrede er det, som mener eller har ytret, at vi skal undvære fællesskabet og nærværet i folkeskolen? Eller at digital læring skal anvendes for enhver pris uden overvejelser om didaktik og formål?

Polariseringen virker ufrugtbar i forhold til at samle op på de erfaringer, der rent faktisk har været i grundskolen med digital og online undervisning under coronakrisen.

Christina Laugesen,uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne

Hos Lederne beskæftiger vi os selv sagt med kompetenceudvikling af ledere på alle niveauer. Under coronakrisen har vi oplevet ledere, der i høj grad har været villige til at benytte mulighederne for online undervisning – både for sig selv og for deres medarbejdere. Ikke nødvendigvis som den foretrukne mulighed, men som en mulighed for at få relevant kompetenceudvikling under de givne vilkår.

I stedet for at se begrænsningerne, mener vi snarere, at alle bør tage hatten af for alle de uddannelsesinstitutioner, der på ganske kort tid har skulle omstille undervisningen og levere uddannelse online. Mange erhvervsakademier og professionshøjskoler hvilede allerede inden krisen på gode erfaringer, mens andre har tacklet omstændighederne og benspændet forbilledligt.

I udviklingen af lederuddannelser på alle niveauer fra AMU til masterniveau oplever vi stort set ingen – hverken undervisere, uddannelseschefer eller ledere – der ukritisk indtager en af de to positioner beskrevet i debatindlægget. Langt de fleste undervisere ser digital læring som en pædagogisk mulighed, der i nogle tilfælde understøtter tilstedeværelsesundervisningen og i andre ikke. God digital undervisning tager tid, forståelse for et andet didaktisk rum og kræver langt mere end blot at sætte strøm til den analoge undervisning.

Netop derfor undrer det os, at debatten på grundskoleområdet er så polariseret og opdelt i to lejre, som vi ikke umiddelbart kan genkende fra de øvrige dele af uddannelsessektoren. Polariseringen virker ufrugtbar i forhold til at samle op på de erfaringer, der rent faktisk har været i grundskolen med digital og online undervisning under coronakrisen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk