Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Er du rustet til en global karriere?

10. maj 2015

Det globale arbejdsmarked berører flere og flere af os. Nogle ser det som et kærkomment eventyr at arbejde i udlandet andre oplever det som et tvangsægteskab, hvis virksomheden fusionerer og bliver international. Nyere forskning har identificeret fire kompetencer, som er en forudsætning for en vellykket global karriere – kompetencer, der ifølge eksperter vil være i høj kurs fremover.

Global Karriere

Måske er den virksomhed du arbejder i på vej til at blive opkøbt af en amerikansk koncern med afdelinger i flere lande? Måske kommer det som en overraskelse, at du nu skal referere til en nordisk chef, der er tysker og sidder i Sverige? Det kan også være, at din virksomhed åbner en afdeling i Lissabon, og at du er en af de talentfulde unge ledere, der skal stå i spidsen for den.  Eller måske er du en af de specialister, der fra Danmark skal samarbejde med jeres tætte forretningspartner i Indien?

LÆS OGSÅ: Mød globale topledere og bliv klogere på udfordringerne ved global leadership

Det globale arbejdsmarked er for længst en realitet, og det bliver mere og mere relevant for stadigt flere af os at ruste os til at lykkes og trives med de udfordringer, der opstår, når vi skal samarbejde på tværs af kulturer og tidszoner. Aldrig tidligere har så mange arbejdet globalt og tendensen er, at de ledere og specialister, der rekrutteres til en global karriere, bliver gradvist yngre og dermed også mindre erfarne. Ifølge en førende ekspert i international business er det ofte folk, der har gjort det godt nationalt, der sættes ind på globale poster – uden at de nødvendigvis har de kompetencer, der skal til for at klare sig i en global kontekst. Resultatet er ifølge professor Paula Caligiuri fra Northeastern University i Boston, at nogle klarer sig rigtig godt, andre brænder sammen, og de fleste leverer middelmådigt.

SE VIDEO: se Yves Morieux, den karismatiske direktør for Boston Consulting Group, fortælle om 6 gyldne regler til ledelse i en kompleks global verden.

Når man er robust kan man i højere grad påtage sig udfordrende opgaver uden at føle sig overvældet, og man børster mindre fejltagelser af sig i stedet for at gruble over dem.

Rikke Andreasen, ledelsesrådgiver og coach hos Lederne

Caligiuris forskning viser, at det er helt afgørende for en succesfuld global karriere, at man besidder evnen til at navigere smidigt i en multi-kulturel kontekst – Caligiuri kalder det for cultural agility. Hun har fundet frem til fire kompetencer, som kendetegner ledere og medarbejdere, der formår at begå sig og klare sig godt globalt. Kompetencer som virksomhederne ifølge professoren har ”desperat” brug for, og som man kan forvente bliver i høj kurs fremover, når der rekrutteres til globale stillinger: 

Kompetencerne følger her:

        1. Evnen til at rumme uvished

Tænk på hvor forskelligt folk opfører sig, når de befinder sig i en international lufthavn netop ankommet til et fremmed land. Nogle er anspændte og utrygge ved, hvordan de skaffer en taxi eller får deres bagage udleveret, mens andre er afslappede og nysgerrige på, hvordan tingene mon fungerer her. Så forskellig en adfærd ser man ifølge Paula Caligiuri også hos folk, der arbejder i et fremmed land – lang tid efter de har forladt lufthavnen. Det er potentielt stressende at arbejde i en ny kultur, hvor ting kan fortolkes på mange måder, og der er et hav af ubekendte, og derfor er evnen til at rumme uvished en afgørende kompetence, hvis du vil lykkes som global leder.

Du skal kunne trives med situationer, hvor der mangler klarhed, og hvor det måske ikke er muligt at skabe klarhed. Mennesker der har evnen til at rumme uvished bliver mindre urolige og stressede end andre, når de eksempelvis står i situationer med manglende retningslinjer, og må vurdere hvad der er det rigtige at gøre. De, der er komfortable med at agere uden at kunne se et fuldstændigt billede, vil i højere grad være i stand til at håndtere vanskelige situationer hensigtsmæssigt, og de vil være tålmodige, hvis ting eksempelvis ikke går så hurtigt som forventet eller udspiller sig anderledes, end de havde forestillet sig.´

        2. Indlevelsesevne

Evnen til at sætte sig i andres sted og forstå den andens perspektiv og virkelighed er væsentlig for enhver leder, der ønsker at kommunikere godt med sine samarbejdspartnere. Som global leder er din indlevelsesevne særlig vigtig, da kulturelle forskelle ellers kan føre til misforståelser og være ødelæggende for din mulighed for at opbygge gode relationer. Succesfulde globale ledere undlader i høj grad at vurdere eller dømme andre, og forsøger i stedet at forstå en udfordring eller en umiddelbart uforståelig adfærd ved at se situationen gennem andres øjne

Nogle globale ledere tror ifølge Caligiuri, at alt går godt, hvis blot de behandler andre, som de selv ønsker at blive behandlet. Denne gode intention kan imidlertid dække over en manglende indlevelsesevne og kulturel forståelse og medføre misforståelser: Ikke alle sætter pris på en åbenhjertig debat om et emne, man er professionelt uenige om, sådan som vi ofte gør herhjemme - blot for at nævne et enkelt eksempel.

        3. Ydmyghed

Succesfulde globale ledere kender deres begrænsninger, når de arbejder globalt. De opsøger støtte og hjælp fra folk, der kender kulturen bedre end de selv gør og er helt på det rene med, at de ikke selv har svar på alt. Unge uprøvede ledere har generelt større tiltro til, hvad de personligt kan udrette globalt, end de der har gjort sig praktiske erfaringer, viser Caligiuris forskning. Med global ledererfaring følger altså en vis ydmyghed – eller realisme – omkring hvilken forskel, man som leder selv kan gøre og hvilke resultater, man tror, man kan skabe.  De, der lykkes bedst, er åbne overfor andre måder at gøre tingene på. Og de er villige til at se på sig selv og ændre adfærd.

        4. Robusthed

Man skal være mere robust for at arbejde globalt end for at arbejde lokalt. Det er potentielt stressende at agere i en krævende dagligdag, hvor alt fra kommunikation til ansættelseskontrakter kan byde på store udfordringer.

Robusthed er et begreb indenfor psykologien, der handler om den enkeltes evne til at ”kunne stå imod” og ”komme igen” efter perioder med hårdt pres eller efter et fejlslagent projekt. Når man er robust kan man i højere grad påtage sig udfordrende opgaver uden at føle sig overvældet, og man børster mindre fejltagelser af sig i stedet for at gruble over dem, hvilket er en værdifuld evne at have i mødet med globale multikulturelle og til tider uforudsigelige udfordringer.

De fire kompetencer tegner tilsammen et billede af den ideelle globale leder som en sammensat størrelse – og er i mine øjne samtidig fundamentet for enhver god leder: En person der har ungdommens kulturelle åbenhed, mod og omstillingsparathed og samtidig den erfarne leders professionelle bevidsthed, robusthed og menneskelige rummelighed.

Klumme i Jyllands-Posten den 10. maj af Rikke Andreasen, ledelsesrådgiver og coach hos Lederne.

Om Rikke Andreasen

Rikke Andreasen er ledelsesrådgiver hos Lederne i Team Ledelse. Rikke Andreasen har erfaring som coach og sparringspartner for ledere.

Hun er uddannet journalist og coach og har en master i Positiv Psykologi fra Aarhus Universitet.

Opdateret: 13.06.2019