Engagerede ledere kan blive grønne frontløbere

Danske ledere har et enormt engagement både i arbejdet og civilsamfundet. Derfor er der også stort potentiale for, at mange ledere kan komme til at spille en nøglerolle for den bæredygtige omstilling, som vores samfund og erhvervsliv skal igennem i de kommende år.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadm. Direktør i Lederne. Klummen blev bragt på Finans.dk den 21. januar 2020.

20. januar 2020

Næsten hver tredje danske leder arbejder frivilligt ved siden af arbejdet som fodboldtræner, lektiehjælper eller noget helt andet. Det viser en ny undersøgelse blandt cirka 13.000 af Ledernes medlemmer. Det er ganske bemærkelsesværdigt – og beundringsværdigt – at så mange ledere finder tid og overskud til frivilligt arbejde, når man samtidig tager i betragtning, at lederne generelt arbejder en hel del flere timer end den gennemsnitlige dansker.

Ud over at det er sundt for ledere – som for alle andre mennesker – at koble af fra arbejdet med at lave noget helt andet, vidner det også om et meget stort engagement fra lederne. Ikke bare på arbejdspladsen, som måske ikke er så overraskende, når man har valgt at gå ledervejen. Men det viser i høj grad også, at lederne tager arbejdsiveren og engagementet med sig over til fritiden og civilsamfundet. Dermed yder de med deres tid, arbejde og erfaring som ledere et stort bidrag til, at vi i Danmark har et velfungerende foreningsliv, som på mange måder udgør limen i det danske samfund.

Ledernes frivillige indsats giver også nogle utroligt spændende perspektiver for den grønne og bæredygtige omstilling af vores samfund, som et bredt flertal i Folketinget og rigtig mange virksomheder har forpligtet sig til at arbejde for. Og hvordan er det så lige, jeg kommer fra det frivillige til det bæredygtige?

LÆS OGSÅ: Et nyt årti kalder på økonomisk plan

Her vil jeg henvise til María Ana Petrera, manager i Monitor Deloitte og ekspert på verdensmålene, hvor hun tidligere har været national koordinator i Udenrigsministeriet og forhandler for Danmark i FN. Hun peger netop på, at der er stort potentiale i foreningslivet, som kan bidrage til øget bæredygtighed i lokalsamfundet. Det kan handle om alt fra inklusion, sundhed, demokratisk dannelse og til at have en adfærd, som skåner miljøet mest muligt.

Her kan de mange ledere, som arbejder frivilligt, spille en central rolle. Det er jo lederne, som har ansvar for at tænke i og arbejde for, at vi fremover – på alle niveauer i virksomheden – vælger de rigtige grønne og bæredygtige løsninger frem for de måske mere ligetil eller på den korte bane mere profitable løsninger. Det er lige fra beslutninger om, hvordan vi konkret bedst affaldssorterer og genbruger på den enkelte arbejdsplads, til hvordan virksomheden mere strategisk kan omstille alle led af sin produktion, distribution, salgskanaler og så videre i mere bæredygtig retning. Og vel at mærke på en måde, hvor virksomheden samtidig tjener flere penge. Den viden og erfaring kan frivillige ledere bringe i spil i de foreninger, hvor de er aktive. De kan dermed være afgørende ”brobyggere” mellem erhvervslivet og kultur- og fritidslivet, så begge parter lærer af hinanden til at finde de bedste og mest effektive bæredygtige løsninger.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

some_bodil2Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.