Diskrimination skal ud af danske arbejdspladser

Både ledere og medarbejdere med anden etnisk baggrund oplever indimellem diskrimination på danske arbejdspladser, viser undersøgelse fra Lederne. Det er især kunder, som ikke opfører sig ordentligt. Ledernes arbejdsmiljøchef slår fast, at det er et stort problem, som lederne spiller en nøglerolle i at forebygge og håndtere.

22. maj 2021

- Af Lars Andersen, arbejdsmiljø- og ligestillingschef i Lederne. Bragt i let redigeret form i Information den 22. maj 2021. 


Det er ikke uden problemer at hedde Amina eller Mohammad på det danske arbejdsmarked. En undersøgelse, som Lederne har gennemført blandt vores medlemmer med personaleansvar, viser, at hver fjerde leder har medarbejdere med anden etnisk baggrund, som har oplevet diskrimination på arbejdspladsen i løbet af det seneste år. Og det går også ud over ledere. Hver ottende leder, der selv har udenlandsk baggrund, har oplevet diskrimination.

Diskrimination er et destruktivt uvæsen, som går ud over den enkelte og arbejdspladsen, og ét tilfælde af diskrimination er et for meget. Så i mine øjne viser tallene med al uønskelig tydelighed, at diskrimination er et problem på det danske arbejdsmarked, som alle skal tage dybt alvorligt. Og lederne på arbejdspladserne har en forpligtelse til at gå foran for at forebygge og håndtere diskrimination og racisme og agere rollemodel over for medarbejderne. 

Det er særligt kunder, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt over for ansatte med anden etnisk baggrund. Blandt de ledere i undersøgelsen, der oplever, at deres medarbejdere udsættes for racisme eller diskrimination, siger 56 procent, at der kommer racistiske hentydninger eller diskriminerende handlinger fra kunder. Dernæst kommer øvrige medarbejdere, som 42 procent oplever diskrimination fra.  


Hver fjerde leder har medarbejdere med anden etnisk baggrund, som har oplevet diskrimination på arbejdspladsen i løbet af det seneste år

Lars Andersen, arbejdsmiljø- og ligestillingschef i Lederne

Lederne har ansvar for at gribe ind

Og hvad kan lederne så gøre for at forhindre og skærme medarbejderne fra diskrimination? Det kan jo være svært for den enkelte leder at gøre noget ved, at for eksempel en udefrakommende kunde ikke kan finde ud af at opføre sig eller tale ordentligt til en medarbejder. Men her er det vigtigt, at lederen sørger for at klæde medarbejderne ordentlig på, så de – hvis de bliver udsat for racistiske bemærkninger eller bliver diskrimineret – ved, hvordan de skal sige fra og ved, hvordan de skal hjælpe, hvis det er en kollega, som oplever det.

Selv om der i mange tilfælde måske kan være tale om en uskyldig joke eller et forsøg på at komme med en sjov bemærkning, er det et problem, som skal tages hånd om. Og det er et ledelsesansvar at gribe ind med det samme, hvis nogen oplever at blive diskrimineret. Lederen vil jo ikke selv være til stede hver gang, og derfor er det vigtigt, at man skaber en åben kultur i virksomheden, hvor man tager sig af problemerne, når de opstår i stedet for at lade dem udvikle sig til eventuelle konflikter. Derudover er det vigtigt, at man som leder gør det okay at sige fra – altså gør medarbejderne opmærksomme på, at man skal sige fra, hvis ens grænser bliver overskredet og gøre det klart, at man som leder står bag dem.

Det er et ledelsesansvar at gribe ind med det samme, hvis nogen oplever at blive diskrimineret

Lars Andersen, arbejdsmiljø- og ligestillingschef i Lederne

Lederne skal gå foran som rollemodeller

Heldigvis viser undersøgelsen også, at lederne tager deres ansvar på sig for at håndtere racisme og diskrimination på arbejdspladsen. 95 procent af lederne mener nemlig, at det er en ledelsesmæssig opgave at håndtere diskrimination eller racisme over for medarbejdere. Derudover svarer 94 procent, at de har et ansvar i forhold til at diskrimination eller racisme løses og håndteres professionelt og effektivt på deres arbejdsplads. Og det er jeg 100 procent enig i.

Alle virksomheder bør gøre deres holdning til diskrimination og racisme klar. Derudover bør de formulere en klar personalepolitik med fokus på trivsel og sikre en god omgangstone med respekt for den enkelte. Og så skal de enkelte ledere overveje, hvordan de konkret vil håndtere det, hvis diskrimination og racisme alligevel opstår. De skal lytte til signaler og henvendelser fra medarbejdere og tage dem alvorligt, herunder også sikre, at de kan få den nødvendige hjælp og støtte. Og på arbejdspladsen skal det være tydeligt, hvem man kan gå til med sine oplevelser. Hvis der opstår flere episoder, kan man eventuelt også skabe et overblik over problemets omfang gennem samtaler med medarbejdere, arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser.

Og endelig skal lederne naturligvis selv fremstå som et godt eksempel. Det indebærer blandt andet, at de aldrig selv skal deltage i aktiviteter, som kunne blive opfattet som diskrimination eller racisme. Derudover skal lederen sige klart og tydeligt fra, hvis hun er vidne til diskrimination på arbejdspladsen, og efterhånden håndtere situationen og sikre støtte til den ramte medarbejder.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk