Direktører klar til klima-investeringer

Danske topledere vil i 2020 investere endnu mere i tiltag, der skal mindske CO2-udslippet. Klimainvesteringer kan vise sig at give god gevinst, både for vores efterkommere og for danske virksomheder.

Af Mette Skak-Nielsen, chefkonsulent, Lederne, bragt på csr.dk d. 22. februar.

22. februar 2020

Danske topledere vil i 2020 investere endnu mere i tiltag, der skal mindske CO2-udslippet, fremgår det af en ny undersøgelse fra Lederne. Det er en melding, der må vække glæde, både på Christiansborg, hvor et stort flertal har stemt for en ambitiøs klimamålsætning, og blandt almindelige danskere, der bekymrer sig om klimaet.

Lederne spiller nemlig en nøglerolle i den grønne omstilling. Det er lederne på landets virksomheder, som kan træffe de beslutninger, der kan hjælpe Danmark til nå det ambitiøse mål, politikerne har vedtaget, om 70 procents reduktion i udslip af drivhusgasser i 2030.

En øget indsats på udvikling af klimaløsninger vil være en god investering, både menneskeligt og kommercielt.

Mette Skak-Nielsen, cheføkonom i Lederne

Den rolle er lederne parate til at tage på sig. Lederne ser klima og bæredygtighed som en vigtig sag, der har stor betydning for udviklingen af vores samfund.

Undersøgelsen fra Lederne omfatter 1000 direktører i erhvervslivet. Fire ud af ti svarer, at de forventer, at deres virksomhed vil investere mere i CO2-reducerende tiltag i år 2020 end sidste år. Det ligger i tråd med tidligere undersøgelser der viser, at medlemmerne af Lederne ønsker at bidrage til at skabe fælles løsninger på fælles udfordringer.

Det giver god mening. Klimainvesteringer kan vise sig at give god gevinst, ikke kun for vores børn, der gerne skulle nyde godt af de samme goder som vi gør, men også for danske virksomheder.

LÆS OGSÅ: Danmark skal holde sig i det digitale førerfelt

Klimaløsninger og grøn teknologi kan blive et nyt forretningsområde. I forvejen er danske virksomheder godt med på en række grønne teknologier, og hvis de fortsat investerer målrettet i digitalisering, er der gode muligheder for at udvikle intelligente klimaløsninger, der kan eksporteres.

Desværre mangler mange erhvervsledere i dag viden om bæredygtighed, og de mangler gode eksempler at lære af. Derfor foreslår vi politikerne at afsætte midler til at oprette et bæredygtigheds-hub, som skal bidrage til, at danske virksomheder bliver førende inden for bæredygtige løsninger og bæredygtig ledelse. Samtidig kan et hub bidrage til at markedsføre danske klimaløsninger i udlandet

Det tror vi, vil være en god investering, både menneskeligt og kommercielt.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
msk
Mette Skak-Nielsen
Chefkonsulent
Mobil: 2399 3138
E-mail: mek@lho.dk