Mit Lederne

Debat

Digitalisering kan skabe flere job

15. december 2017

DEBATINDLÆG AF LEDELSESRÅDGIVER BIRGITTE ALSTRØM PÅ ALTINGET.DK: I begyndelsen af november offentliggjorde konsulenthuset McKinsey sin analyse af digitaliseringens indflydelse på den samlede beskæftigelse og vækst i Danmark. Her konkluderes, at robotter og digitalisering netto vil skabe 25.000 nye job i Danmark frem mod 2030.

Personligt tror jeg på, at Danmark kan lykkes på den lange bane med netto at skabe flere arbejdspladser, hvis vi hver især finder modet frem til at være nysgerrige på, hvordan vi kan anvende teknologi og nye samarbejdsformer bedst muligt. For mange vil det være som at træne i ukendt terræn.

Diskussionen er nogen gange, om det bliver robotterne eller menneskene, der vinder kampen om arbejdspladserne. Men det er ikke et enten eller. Digitalisering gør ingen af os overflødige. Det er nogle arbejdsopgaver, der bliver overflødige, mens andre typer arbejdsopgaver kommer til. Til gengæld er spørgsmålet, om vi har trænet nok til at udføre de nye arbejdsopgaver?

Digitalisering gør ingen af os overflødige. Det er nogle arbejdsopgaver, der bliver overflødige, mens andre typer arbejdsopgaver kommer til

Ledelsesrådgiver hos Lederne, Birgitte Alstrøm

Naturligvis kommer frygten for det ukendte i nogen perioder til at overstige modet, og det skal man anerkende, være bevidst om og bruge som springbræt til nysgerrigt at tage ud på en rejse, hvor den digitale verden udforskes.

Hvis vi på den lange bane netto vil skabe flere arbejdspladser i Danmark, er det efter min mening en forudsætning, at vi som samfund, i virksomhederne, organisationerne og som individuelle mennesker investerer langt mere tid og penge i træning og uddannelse inden for det digitale område og i nye samarbejdsformer.

LÆS OGSÅ: Sæt rumfart på innovationen

Politisk ansvar at understøtte læring i digitale og sociale kompetencer

Mange uddannelsesinstitutioner er allerede godt i gang med at få nye digitale og sociale kompetencer bygget ind i deres uddannelsesudbud. Men med det tempo, virksomhederne konkurrencemæssigt presses til at forandre sig i, skal der langt mere turbo på forandringen i uddannelsessystemet. Det kræver politisk opbakning til at lade uddannelsesinstitutionerne eksperimentere og selv træne i nye måder at arbejde på.

De digitale, naturvidenskabelige og samarbejdsmæssige kompetencer skal dyrkes lige fra folkeskolen til efteruddannelsessystemet. Det kræver politisk støtte til uddannelse og efteruddannelse af lærere for at integrere det digitale endnu mere i de eksisterende fag og udvide med nye fag og et endnu tættere samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Fælles ansvar for livslang læring

Ud fra mine mange års digitale ledelseserfaring er officielle uddannelser og efteruddannelse ikke nok. Det starter med en grundlæggende nysgerrighed og lyst hos den enkelte leder og medarbejder til at sætte sig ind i, hvad teknologien kan føre med sig. Den nysgerrighed skal næres af ledere i de danske virksomheder og organisationer.

LÆS OGSÅ: Ledere kan lære af Kierkegaard

Fremfor at etablere den traditionelle brændende platform eller prædike ”Ulven (robotterne) kommer”, handler det i stedet om at skabe fundament for en sund nysgerrighed hos lederen selv og medarbejderne. Det skal være trygt at begive sig ud på ukendt farvand, så leder og medarbejdere sammen kan udforske, hvad alle de nye teknologier og samarbejdsformer betyder. Og så handler det om at tillade, at leder og medarbejdere eksperimenterer og bruger tid på at sætte sig ind i nye områder, også selvom det ikke afføder en direkte effekt på kort sigt.

Tænker man som leder, at man først selv skal forstå digitalisering, og hvad det betyder for sin organisation, inden lederen inviterer medarbejderne indenfor i det ukendte land, mister vi mange medarbejderes mulighed for at træne til den nye virkelighed.

Har man som leder eller organisation ikke investeret i at træne sig selv og sine medarbejdere i det, som bliver deres fremtidige job, kan man pludselig være bagud, når nye teknologier presser sig på. Reaktionen bliver ofte at rekruttere eksternt efter nye medarbejdere med digital erfaring, men så løber man direkte ind i den allerede eksisterende mangel på specialiserede digitale kompetencer.

LÆS OGSÅ: Eksperimenter er vigtige for at flytte sig

Tør man som leder til gengæld udfordre sig selv og give medarbejderne plads til at eksperimentere og bruge tid på at sætte sig ind i nye områder, uden at det har en direkte kortsigtet effekt på det nuværende funktionsområde, står man langt bedre stillet i den digitale forandringsproces.

Det kan lyde utrolig forenklet, men det er også kun første skridt på en længere rejse. Det kræver således mod og nysgerrighed at skabe den ønskede vækst i nye arbejdspladser på lang sigt.

Om Birgitte Alstrøm

BA17_bredformatBirgitte Alstrøm har siden 2017 arbejdet som ledelsesrådgiver hos Lederne. Hun har desuden arbejdet som selvstændig ledelsesrådgiver, interim digital leder, underviser og foredragsholder for ledere og selvstændige. Hun har særlige kompetencer inden for blandt andet ledelse af digital transformation, teamledelse, ledelse opad og på tværs og ledelse under hurtige forandringer.