Digitale samtaler med ledige har vist deres værd

Vi skal væk fra at ”one-size-fits-all”, og i stedet skal indsatsen med ledige i langt højere grad tilpasses den enkeltes situation og behov. Derfor bør samtaler med ledige fremover kunne holdes både fysisk og digitalt, og lade det være op til den enkelte, hvad der passer bedst. 

07. juni 2021

- Af Anne Bou Casals, direktør i Lederne, og Janus Broe Malm, politisk direktør i Akademikerne. Bragt på A4arbejdsliv.dk den 7. juni 2021. 

Vi er glade for, at Danmark er på vej ud af krisen. Økonomien er i vækst, og flere og flere kommer i arbejde. Det gælder også ledere og akademikere.

Det er tid til at se fremad – men også lidt tilbage. Under det meste af coronapandemien, hvor store dele af Danmark var lukket ned, har de digitale møder fungereret fint i både erhvervslivet og den offentlige sektor. Det skal vi selvfølgelig lære af. Derfor bør politikerne åbne mulighed for, at samtaler med ledige fremover kan holdes på distancen, hvis begge parter finder det bedst.

Der er ingen grund til, at ledige skal bruge tid, som de ellers kunne have brugt på at søge job eller fintune deres cv, på at sidde i en bil eller en bus for at komme frem og tilbage fra en fysisk samtale. Det giver ikke mening for hverken de ledige, rådgiverne i landets jobcentre og a-kasser – og måske heller ikke for klimaet.

Under det meste af coronapandemien, hvor store dele af Danmark var lukket ned, har de digitale møder fungereret fint i både erhvervslivet og den offentlige sektor

Anne Bou Casals, direktør i Lederne, og Janus Broe Malm, politisk direktør i Akademikerne

Samtaler over distancen giver omvendt mere fleksibilitet for både de ledige og for a-kasser og jobcentre, som kan bruge tiden optimalt på at hjælpe de ledige, som har behov for en mere intensiv indsats med mere regelmæssig kontakt.

Vi oplever i øvrigt langt færre afbud og udskydelser, når de ledige er indkaldt til digitale samtaler, fordi samtalerne så nemmere kan passes ind mellem de lediges øvrige jobsøgningsaktiviteter.

Det er vigtigt at slå fast, at de ledige fortsat bør have ret til, at samtalerne holdes som et fysisk møde, hvis de selv ønsker det. På samme måde skal a-kassen og jobcentret kunne indkalde til et fysisk møde, hvis de vurderer, at det er det rette for at hjælpe den ledige tilbage i job. Det kan for eksempel være i situationer, hvor der er behov for at skubbe på med en ekstra indsats omkring jobsøgning.

Vi oplever i øvrigt langt færre afbud og udskydelser, når de ledige er indkaldt til digitale samtaler

Anne Bou Casals, direktør i Lederne, og Janus Broe Malm, politisk direktør i Akademikerne

Som reglerne er nu, skal forsikrede ledige deltage i ni samtaler ved fysisk fremmøde hos a-kassen og jobcentret i løbet af de første seks måneder som ledig. Der er ikke tvivl om, at samtalerne har en positiv effekt på lediges muligheder for hurtigst muligt at komme i job igen. Men der er forskel på ledige. Nogle ledige er selvkørende og kommer hurtigt tilbage i job, mens andre har behov for en mere intensiv indsats, så de ikke ender i langtidsledighed.

Derfor giver det god mening at målrette indsatsen, så ressourcerne bruges på de ledige, som har behov for en styrket indsats for at komme i job igen. Vi skal væk fra, at ”one-size-fits-all”, hvor alle ledige skal have lige mange samtaler. Indsatsen skal i langt højere grad tilpasses den enkelte lediges situation og behov. For nogle er møder på teams eller skype det rigtige. For andre er fysiske møder helt nødvendige. Derfor bør muligheden for telefoniske/digitale samtaler fremover være en del af værktøjskassen når a-kasser og jobcentre skal holde møder med de ledige.

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk