Digital udvikling er nødvendig for at få hjemmearbejde til at fungere

Forårets hjemmearbejde gik over al forventning. Men skal hjemmearbejdet forblive en succes, kræver det, at virksomhederne kontinuerligt investerer i deres egen digitale transformation og sætter fokus på digital modenhed.

02. oktober 2020

- Af Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne. Bragt på Altinget.dk den 2. oktober 2020.

Hjemmearbejde fungerer i stor skala. Det har coronakrisen vist os.

Selvom mange virksomhedere og ledere i foråret frygtede et alvorligt hug i produktiviteten, da medarbejderne første gang blev sendt hjem på arbejde, så blev virkeligheden en anden.

To ud af tre ledere oplevede, at produktiviteten forblev høj. Og mange – både ledere og medarbejdere – fik kostbar viden om, hvordan hjemmearbejde håndteres bedst. Den viden er vigtig her i efteråret, hvor mange ser ud til igen at skulle arbejde hjemmefra. Men den viden er også vigtig at tage med videre, når vi engang er på den anden side af coronaen.

Springbræt til bæredygtig ledelse

Hjemmearbejdet har på mange måder vist sig at være en win-win for både medarbejdere og virksomheden.

Meget tyder på, at medarbejderne er blevet mindre stressede og har fået mere fleksibilitet i hverdagen til gavn for familielivet.

Samtidig er mange virksomheder grundet forårets hjemmearbejde kommet et skridt nærmere en bæredygtig transformation, herunder fx ved at minimere transport ved mødeafholdelse eller ved firmarejser. Og mange har fået mere effektive medarbejdere, som ved visse opgaveløsninger kan arbejde mere koncentreret og uden afbrydelser til gavn for både forretningen og trivslen i virksomheden.

Derfor er det heller ikke overraskende, at hver anden leder, ifølge Ledernes egne undersøgelser, regner med, at hjemmearbejde vil blive benyttet mere i fremtiden.

Mere hjemmearbejde kræver også, at vi ændrer indgroede arbejdsvaner og en arbejdskultur, som altid har været baseret på fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen

Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne

Behov for et organisatorisk fokus på digitalisering

Men skal vi nu og i fremtiden arbejde mere hjemmefra, så kræver det, at den organisatoriske side af digitaliseringen for alvor kommer på dagsordenen i virksomhederne. For mere hjemmearbejde kræver også, at vi ændrer indgroede arbejdsvaner og en arbejdskultur, som altid har været baseret på fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen. 

Selvom der har vist sig at være mange fordele ved at arbejde hjemmefra fra tid til anden, så kan hjemmearbejdet komme til at koste andre steder. 

Det sociale samvær og naturlige netværk med kollegerne bliver mindre, den daglige vidensdeling og ideudvikling udfordres og udviklingsopgaverne risikere at lide skade, hvis vi ikke udnytter fleksibiliteten mellem hjemmearbejde og tilstedeværelse på arbejdspladsen samt finder en fornuftig balance for hvilke arbejdsopgaver, der med fordel kan løses hjemmefra og hvilke, der har mest gavn af at blive løst i fællesskab med kolleger på arbejdspladsen.

Vedvarende digital modning

I dag betyder den konstante teknologiske udvikling, at der i et hidtil uset tempo bliver vendt op og ned på, hvordan virksomheder samarbejder, kommunikerer, leverer services og skaber værdi for deres kunder.

Derfor er det nødvendigt, at virksomheder hele tiden holder deres digitale modenhed ajour, hvilket vil sige, at virksomheder og ledere kontinuerligt arbejder med at tilpasse sig et skiftende digitalt landskab, hvor mulighederne hele tiden flytter sig.

Skal hjemmearbejdet forblive en succes og skal virksomheder bruge hjemmearbejdet som led i en ny fremtid med bæredygtig ledelse – både i kerneforretningen, på klimafronten og i et medarbejderhenseende – så kræver det en endnu tættere relation mellem det digitale landskab og forretningen, end vi har haft før.

Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne

Det handler både om at stille simple spørgsmål om, hvorvidt medarbejdere er ordentligt opkoblet til virksomheden hjemmefra eller om softwaren fungerer optimalt. Men det handler også om at stille spørgsmål om, hvordan man leder bedst på distancen eller hvordan man skaber det stærkest bindeled mellem teknologi og forretning.

Selvom vi også før krisen fra tid til anden arbejdede hjemme, så har coronakrisen på mange måder disruptet vores hidtidige arbejdsliv og arbejdsvaner – og hjemmearbejde som en fast del af arbejdsugen synes mange steder at være kommet for at blive. 

Men skal hjemmearbejdet forblive en succes og skal virksomheder bruge hjemmearbejdet som led i en ny fremtid med bæredygtig ledelse – både i kerneforretningen, på klimafronten og i et medarbejderhenseende – så kræver det en endnu tættere relation mellem det digitale landskab og forretningen, end vi har haft før. 

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk