Det skal være billigt - men ikke ansvarsfrit - at stifte selskab

Vi risikerer at gå glip af gode idéer, hvis kravene om kapital er for høje for iværksættere.

29. januar 2021

- Af Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne. Bragt på Finans.dk den 29. januar 2021. 

Det var glædeligt at læse på FINANS i onsdags, at både FH og FSR - danske revisorer mener, at det skal være let at være iværksætter i Danmark. Det mener vi også. Derfor har vi foreslået, at det skal være billigere at stifte et anpartsselskab. I dag kræver det 40.000 kr. i startkapital. Vi mener, beløbet skal sættes ned til 8.000 kr., så Danmark går fra at have EU’s næsthøjeste kapitalkrav til at lægge sig på EU-gennemsnittet.

Den idé er FSR og FH ikke begejstrede for. De frygter, at et lavere kapitalkrav vil åbne en ladeport for folk, der ikke har reel interesse i at starte egen virksomhed, men i stedet vil bruge selskabet til snyd og svindel og efterlade en regning til samfundet.

De fremhæver eksempler på snyd i de såkaldte IVS’er, iværksætterselskaber, som skrækeksemplet på, hvad et lavt kapitalkrav vil medføre. Eksemplerne adskiller sig dog ikke væsentligt fra lignende tilfælde af snyd i andre selskabstyper. 

Muligheden for at starte et IVS er nu afskaffet, og dermed er det blevet dyrere at stifte selskab i Danmark. Derfor er vi nødt til at sænke kapitalkravene til iværksættere, der vil stifte selskab for at komme i gang som selvstændige. Det gælder ikke mindst nu, da vi står i en historisk krise, som har fået antallet af nystiftede virksomheder til at falde til det laveste niveau siden finanskrisen.

 

Derfor er vi nødt til at sænke kapitalkravene til iværksættere, der vil stifte selskab for at komme i gang som selvstændige. 

Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne. 

De 40.000 kr., som kræves i dag, er mange penge, hvis man for eksempel er studerende med en god idé til en ny, grøn løsning, der kan sættes i produktion og markedsføres. Derfor skal kapitalkravet ned.

Vi er naturligvis enige i, at vi skal skærme samfundet mod misbrug, snyd og svindel. Derfor skal nedsættelsen af kapitalkravet ske sideløbende med, at der indføres skærpet offentlig kontrol og vejledning.

Vi foreslår blandt andet, at der skal informeres langt bedre i forbindelse med stiftelsen af en virksomhed, så iværksætterne i højere grad ved, hvad stiftelsen indebærer eksempelvis i form af bogføring, regnskabsudarbejdelse og indsendelse, hæftelse og ledelsesansvar.

Nok så vigtigt skal nye selskabsejere og -ledere informeres om, at det kan være personligt ansvarspådragende at underkapitalisere et selskab, og at kapitalkravet bør afspejle selskabets kapitalbehov. Den information kan eksempelvis gives via obligatoriske onlinekurser, som det kendes fra fødevareområdet. Den ansvarlige ledelse skal på godt dansk have hånden på kogepladen.

Det skal være lettere at blive iværksætter i Danmark. Men det betyder ikke, at det skal være ansvarsfrit. Brud på reglerne skal medføre erstatningskrav fra det offentlige, og de ansvarlige skal kunne retsforfølges.

Ingen skal være i tvivl om, at om, at det kan medføre både omkostninger og straf, hvis en virksomhed lukkes ned ureglementeret. På den måde bliver det lettere at være iværksættere, uden at samfundet skal hænge på regningen for skattespekulanter.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk