Det går lige så godt - spænd nu ikke ben for seniorerne

Vi har i de seneste år været vidner til en vaskeægte succeshistorie på det danske arbejdsmarked.

Af Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne. Bragt i Berlingske lørdag den 12. oktober.

12. oktober 2019

Beskæftigelsen for folk over 60, 65 og sågar 70 år er på det nærmeste eksploderet, og vi kan tilskrive seniorerne en god del af æren for, at vi har kunnet holde opsvinget kørende i Danmark i en periode, hvor beskæftigelsen for de yngre aldersgrupper ellers er faldet.

Hvis regeringens forslag bliver gennemført, er der derfor en reel risiko for, at det kan få nogle virksomhedsledere til at tøve med at ansætte seniorer fremover. 

Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne

Havde det ikke været for seniorernes arbejdsiver, havde vi som samfund simpelthen ikke været, hvor vi er i dag. De 60+ årige både bliver længere i deres hidtidige job, får nye jobs, og flere bliver også iværksættere. Den danske kultur for tilbagetrækning er grundlæggende ændret fra, at man pr. automatik siger farvel til arbejdsmarkedet i en vis alder, til at mange som udgangspunkt bliver ved med at arbejde i et eller andet omfang, så længe de føler, at det giver mening for dem. Også i international sammenhæng er stigningen i de danske seniorers beskæftigelse bemærkelsesværdig og en af de mest markante i EU.

De mange tiltag, der er taget de senere år for at udskyde tilbagetrækningsalderen har vist sig helt rigtige. Det gælder ændret efterlønsordning og forskellige motivationsordninger for at fastholde seniorer eller lokke seniorer tilbage til et job eller en ny tilværelse som selvstændig. Også den seneste forhøjelse af pensionsalderen med et halvt år ser ud til at fastholde flere seniorer i job, beskrev vismændene tidligere på ugen. Den udvikling skal vi som samfund holde fast i og udbygge, og derfor var det et helt rigtigt træk af den tidligere regering at nedsætte Seniortænketanken, som den nye regering heldigvis har holdt fast i.

Men – og nu kommer det store MEN – regeringens forslag i finanslovudspillet om at øge den såkaldte arbejdsgiverperiode i sygedagpengesystemet trækker desværre i den helt modsatte retning. Det kan komme til at spænde ben for den positive udvikling i seniorernes beskæftigelse.

I dag betaler en arbejdsplads fuldt ud for de første 30 sygedage, som en medarbejder har, og derefter modtager arbejdsgiveren et tilskud til lønnen fra det offentlige i form af sygedagpenge. Regeringen vil med sit forslag sætte arbejdsgiverperioden op til 40 dage. Og hvad har det så med seniorerne at gøre?

Sagen er, at når vi graver i sygefraværstallene, er seniorer en stabil arbejdskraft, som har færre perioder med sygefravær end andre aldersgrupper. Men når seniorerne så bliver syge, er sygefraværsperioderne gennemsnitligt de længste blandt alle aldersgrupper. Hvis regeringens forslag bliver gennemført, er der derfor en reel risiko for, at det kan få nogle virksomhedsledere til at tøve med at ansætte seniorer fremover. De kan simpelthen frygte, at det vil blive for dyrt i udgifter til sygefravær.

Herfra skal derfor lyde en alvorlig opfordring til regeringen om at gentænke det forslag og lytte til de gode argumenter fra blandt andre ledere, arbejdsgivere og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som peger på, at forslaget vil ramme indsatsen for at få svage grupper ind på arbejdsmarkedet, men også seniorer.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk