Mit Lederne

Det er på tide at gøre op med det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked

Det er på tide at gøre op med det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked

Lykkes det at få gjort op med kønsstereotype uddannelsesvalg, kan vi øge andelen af kvinder i den private sektor, hvor blot en tredjedel af de heltidsansatte medarbejdere i dag er kvinder. 

19. juni 2022

- Af Berit Toft Fihl, chef for public affairs i Lederne, og Mikkel Haarder, underdirektør for kompetencer og viden i Dansk Industri. Bragt i Jyllands-Posten den 19. juni 2022.

Der er snart gået et år, siden regeringen og dens støttepartier lancerede ideen om at nedsætte en hurtigarbejdende ekspertgruppe, som skulle komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi får sikret en bedre kønsbalance på de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet. Desværre har vi ikke set noget til ekspertgruppen endnu.

Mens vi venter på ekspertgruppen, har vi som samfund fortsat store udfordringer affødt af de kønsopdelte uddannelsesvalg med stribevis af typiske ’kvindefag’ som for eksempel sygeplejerske og klinikassistent og typiske ’mandefag’ som elektriker og ingeniør.

Faktisk er det sådan, at der på over halvdelen af de videregående uddannelser ved studieoptaget i 2021 var en markant overvægt af enten mænd eller kvinder. Eksempelvis var flere end ni ud af ti af de optagne i 2021 kvinder på sygeplejerskeuddannelserne. Og tendensen har været den samme de seneste mange årtier.

Manglende kønsdiversitet på uddannelserne og arbejdsmarkedet medvirker til en lang række vitale udfordringer. Blandt de største er, at vi ikke udnytter hele talentmassen – til skade for både danske virksomheder og offentlige arbejdspladser – og at vi ikke benytter alle redskaber til at afhjælpe problemer med mangel på arbejdskraft. Mere kønsdiversitet er én vej, og herunder at flere mænd får en uddannelse.

Grundlæggende har vi som samfund en meget klar interesse i, at de unge primært vælger uddannelse baseret på deres talent og lyst – og ikke lader sig diktere af bestemte kønsnormer. Men at bryde med indlejrede normer om, hvad der er kønsstereotypiske fag og jobs, er et langt sejt træk, som kræver indsatser fra mange aktører. Vi mener, at der kan igangsættes en række indsatser, imens vi venter på den bebudede ekspertgruppe.

På arbejdsmarkedet er der brug for at synliggøre, at der er behov for og plads til begge køn ude på arbejdspladserne – og igen og igen fortælle de unge, at kønsmæssig diversitet er efterspurgt hos de danske virksomheder.

Berit Toft Fihl og Mikkel Haarder
Chef for public affairs i Lederne og underdirektør for kompetencer og viden i Dansk Industri 

På uddannelsesområdet handler det blandt andet om at få uddannelsesvejledere på alle niveauer til at åbne øjnene hos fremtidens arbejdskraft for hele paletten af uddannelsesmuligheder, så de nuværende stereotype forventninger til mande- og kvindefag ikke bliver kopieret i de unges valg af uddannelse og karriere. Der skal fokus på kønsspecifik markedsføring. Det handler også om, at uddannelsesinstitutionerne skal være opmærksomme på det underrepræsenterede køn på de forskellige studier.

På arbejdsmarkedet er der brug for at synliggøre, at der er behov for og plads til begge køn ude på arbejdspladserne – og igen og igen fortælle de unge, at kønsmæssig diversitet er efterspurgt hos de danske virksomheder. Senest har DI og Lederne lanceret et fælles læringssite for ledere med inspiration til, hvordan ledere kan arbejde med kønsdiversitet. Vi vil dermed gå forrest og være med til at skabe succesoplevelser og rollemodeller, så vi kan bryde kønsnormerne, men det kræver de rigtige rammevilkår.

Lykkes det at få gjort op med kønsstereotype uddannelsesvalg, kan vi øge andelen af kvinder i den private sektor, hvor blot en tredjedel af de heltidsansatte medarbejdere i dag er kvinder. Dermed styrkes også rekrutteringsgrundlaget til at få flere kvinder i ledelse i de private virksomheder. Den forholdsmæssigt lave andel af kvinder på lederposter i dag betyder desværre, at vi ikke udnytter den danske ledertalentmasse godt nok – og det har vi som samfund ikke råd til i lyset af den internationale konkurrence og med de store udfordringer vi har med omstilling til en grønnere og mere digital fremtid, som skal løses de kommende år.

Pressekontakt

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: bft@lederne.dk