Der mangler kvinder i ledelserne på erhvervsskolerne

Erhvervsuddannelsernes image og rekruttering skal ændres, hvis uddannelserne skal trække flere kvinder til ledelsesgangene og klasselokalerne.

19. oktober 2020

Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne. Bragt på Altinget.dk den 19. oktober 2020.

Der er langt mellem kvinderne på topposter på landets erhvervsskoler. Færre end hver tredje direktør for erhvervsskolerne er kvinde, viser den seneste opgørelse fra Danske Erhvervsskoler. Og kun i 11 % af erhvervsskolernes bestyrelser har en kvinde taget plads i formandsstolen. 

Det er bestyrelsen og ledelsen, som sætter den strategiske retning på den enkelte uddannelse. Når de fleste her er mænd, bliver retningen naturligt også præget af det. Med en overvægt af mænd på ledelsesposterne risikerer skolerne, at der opstår en selvforstærkende effekt, hvor erhvervsuddannelserne fastholder et image som uddannelser for mænd ledet af mænd.

Derfor er der brug for at skabe et nyt image for erhvervsuddannelserne, så de appellerer mere til kvinder, både på ledelsesniveau og blandt uddannelsessøgende.

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne

Derfor er der brug for at skabe et nyt image for erhvervsuddannelserne, så de appellerer mere til kvinder, både på ledelsesniveau og blandt uddannelsessøgende. Erhvervsuddannelserne skal være kendt for at åbne vejen til et arbejdsliv som selvstændig eller leder. Og så skal skolerne være kendt som stedet, hvor de unge kan arbejde med udvikling af teknologi og design.

Et sådant image skal bruges målrettet til at rekruttere kvinder til både klasselokaler og ledelseskontorer. Vi ved blandt andet, at kvindelige ledere søger til arbejdspladser med gode muligheder for udvikling og innovation.

Over for de yngre kvinder skal de kvindelige ledere på erhvervsskolerne fungere som synlige rollemodeller, der peger på en tydelig karrierevej for unge kvinder med lederambitioner.

Forhåbentlige kan det skabe en selvforstærkende effekt, hvor flere kvindelige ledere søger mod erhvervsskolerne og præger dem i en retning, der appellerer mere til uddannelsessøgende piger.

I dag kniber det nemlig med at tiltrække piger til erhvervsuddannelserne. Kun 13 procent af pigerne søgte mod erhvervsuddannelserne i 2020 direkte efter 9. eller 10. klasse.

Blandt drengene går 30 procent erhvervsuddannelsesvejen efter 9. og 10. klasse. Det er ærgerligt, når vi ved, der er behov for langt flere faglærte i fremtiden. Hvis det mål skal nås, skal vi have flere piger med.

Blandt de piger, som vælger erhvervsuddannelserne til, er det i høj grad omsorgsfagene der trækker, mens pigerne næsten er fraværende på uddannelser inden for teknologi, byggeri og transport. Kun 1 procent af alle piger fra 9. eller 10. klasse har søgt en uddannelse under hovedområdet teknologi, byggeri og transport som førsteprioritet i 2020.

Blandt drengene gælder det for 22 %. Det er et stort problem, for vi har i den grad brug for hele talentmassen på de tekniske erhvervsuddannelser, så fremtidens digitale løsninger ikke kun er udviklet af mænd. 

Der er der behov for et strategisk fokus på at få flere piger til at interessere sig for de mere tekniske fag. Kvinder i ledelsen udgør vigtige rollemodeller, der kan vise vejen for de kvindelige studerende med lederambitioner. 

Kontaktoplysninger

Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk